Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

OZS uspela z uveljavljanjem vseh predloženih izjav FURS-u za dodelitev mesečnega temeljnega dohodka in oprostitve plačila prispevkov po ZIUZEOP (dopolnjeno 15.7.2020)

08. JULIJ 2020  |   Tadeja Bučar

Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS) je v povezavi z zaprosilom Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije glede ponovne določitve roka za vložitev Izjave za dodelitev mesečnega temeljnega dohodka (v nadaljevanju MTD) in oprostitve plačila prispevkov v odgovoru zbornici v dopisu številka 0920-12542/2020-2 z dne 8.7.2020 pojasnila (Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je namreč prejela mnogo vprašanj nosilcev dejavnosti, ker niso prejeli plačila MTD. Pri tem so navajali, da so v Izjavi napačno označili čas prejemanja MTD oziroma niso upoštevali, da zadnja Izjava povozi pretekle oddane izjave):

Finančna uprava je pri izplačilu MTD in oprostitvi plačila prispevkov vezana na zakonski rok iz ZIUZEOP, ki je v skladu s petim odstavkom 35. člena potekel 31. maja 2020 (zaradi nedelje je bil rok prestavljen na 1. junij 2020). Ob nespremenjeni zakonodaji torej Finančna uprava ne more več sprejemati novih Izjav.

V primeru, ko je upravičenec predložil dve Izjavi, je Finančna uprava upoštevala zadnjo predloženo izjavo. Po poteku roka za izplačilo MTD (kjer je bila upoštevana le zadnja Izjava), so nekateri upravičenci izjavili, da je bil njihov namen, da bi se upoštevali obe Izjavi. V takih primerih je Finančna uprava upoštevala njihovo izrecno izjavljeno voljo, in izvedla izplačilo MTD upoštevaje obe izjavi.

Glede na navedeno lahko upravičenci, ki so vložili dve (ali več) Izjav, in jim je Finančna uprava izplačala MTD (oziroma priznala oprostitev plačila prispevkov) glede na zadnjo predloženo Izjavo, v kateri pa niso označili mesecev, ki so jih že v prejšnji(h) Izjavah, Finančni upravi posredujejo vlogo, s katero izrecno zahtevajo upoštevanje vseh predloženih Izjav zaradi napačno označenega obdobja za katerega želijo izplačilo MTD. Poudarjamo, da novih, dodatnih zahtevkov (za mesece, za katere niso zahtevali izplačilo MTD ali oprostitev plačila prispevkov), ne morejo vložiti. Finančna uprava bo te vloge obravnavala individualno v skladu z veljavnimi zakonskimi določbami, in jih v primeru izpolnjevanja drugih pogojev (status, poravnan davčni dolg), upoštevala.

Postopek izvedbe (dopolnjeno 15.7.2020):

  • Izjavo vložijo davčni zavezanci na FURS preko eDavkov (Lastni dokument) ali v pisni obliki, kjer obrazložijo razloge za naknadno vlaganje izjav (napaka),
  • Dodatnih zahtevkov ni možno vlagati.