Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

OZS naknadno pristopila h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije

29. MAREC 2021  |   Jure Dermastja

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je 26. 1. 2021 izvedla 28. redno sejop Upravnega odbora, na katerem je bil sprejet sklep, na podlagi katerega Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije pristopa k že sklenjeni in veljavni Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 52/18).

Na podlagi sprejetega sklepa je Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije pričela z vsemi potrebnimi zakonskimi aktivnosti z namenom realizacije navedenega sklepa. Posledica tega je objava pristopa h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije v Uradnem listu RS, št. 40/2021 z dne 18. 3. 2021.

Pristop in objava pristopa pomenita, da Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije velja za vse člane Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, ki imajo skladno z zakonom registrirano (opredeljeno) področje trgovinske dejavnosti G, v okviru oddelkov SKD:

- 45 Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil,

- 46 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili in

- 47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili in jo opravljajo kot glavno dejavnost.

Za podrobnejši seznam si poglejte Prilogo I h kolektivni pogodbi, ki jo najdete na povezavi http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP510