Opravljanje dela v več državah članice EU

24. MAJ 2017  |   Zdenka Bedekovič

Na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje-ZZZS so objavljene informacije glede opravljanja dela ali dejavnosti v več državah članicah EU. Glede zavarovanja na podlagi zaposlitev in samozaposlitev so z novo sprejetimi Usmeritvami določene šifre zavarovalnih podlag 113, 114, 115, 119 in 120, ki pa še niso bile uvedene v informacijske sisteme nosilcev zavarovanja. Predviden začetek uporabe novega sistema zavarovalnih podlag je 1. 10. 2017. Vse podrobnosti teh in dodatnih informacij lahko dobite na spletni strani, ki vam jo prilagamo.  

Spletna stran ZZZS

Prav tako je obvestilo glede uporabe novih zavarovalnih podlag 113, 114, 115, 119 in 120, ki pa še niso bile uvedene v informacijske sisteme nosilcev zavarovanja za opravljanje dela ali dejavnosti v več državah članicah EU objavil tudi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije-ZPIZ. Kot že zgoraj zapisano je datum predvidene uporabe novega sistema s 1. 10. 2017. Za vse podrobnosti glede predvidenih novosti vam prilagamo naslednjo spletno stran.

Spletna stran ZPIZ