»Odlok o spremembi Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije«

12. OKTOBER 2020  |   Zdenka Bedekovič

V zgoraj omenjenem Odloku, ki je bil objavljen 10.10.2020 se PRILOGA 1 in PRILOGA 2 nadomestita z novimi PRILOGAMI tako 1 kot 2.

Na zelenem seznamu, ki je seznam epidemiološko varnih držav oziroma administrativnih enot držav po novem ni več držav članic EU-ja ali schengenskega območja. Od tretjih držav pa so na prenovljenem seznamu PRILOGE 1 po novem naslednje države:

- Nova Zelandija,

- Vzhodna republika Urugvaj,

-  Avstralija in

-  Republika Srbija.

Rdeči seznam, ki je seznam držav ali administrativnih enot držav s slabimi epidemiološkimi razmerami PRILOGA 2,  je dopolnjen oziroma spremenjen z novimi administrativnimi enotami držav članic EU-ja oziroma schengenskega območja. Na rdečem seznamu se prav takoj nahajajo tretje države, a število le teh ostaja nespremenjeno.