Od 1. 1. 2021 se uporablja Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije

29. DECEMBER 2020  |   Mag. Nina Scortegagna Kavčnik

V Uradnem listu št. 197/2020 je objavljena Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije, ki velja od 25. 12. 2020 do 31. 12. 2021. Uporablja se od 1. 1. 2021 dalje.

Velja za vse delodajalce, člane podpisnikov (GZS in ZDS) v skladu z Zakonom o kolektivnih pogodbah, ki opravljajo dejavnosti, ki jih je mogoče opredeliti z naslednjimi šiframi dejavnosti, kakor jih opredeljuje Standardna klasifikacija dejavnosti:

49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet,

49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet.