Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Obveznost za plačilo razlike trošarine ob zvišanju drobnoprodajne cene drobno rezanega tobaka

19. MAJ 2017  |   Jasmina Malnar Molek

FURS obvešča, da se bodo 20.5.2017 spremenile drobnoprodajne cene drobno rezanega tobaka, zato morajo zavezanci opraviti popis zalog drobno rezanega tobaka na dan 19. 5. 2017 in pristojnemu finančnemu uradu dostaviti zapisnik o popisu drobno rezanega tobaka, ki se predloži na obrazcu »Obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak oziroma cigarete« do 3. 6. 2017. Ker rok za predložitev obračuna pade na soboto, se v skladu s 45. členom Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo z vsemi spremembami) prenese na prvi naslednji delovni dan, to je 5. 6. 2017.

Obveznost za plačilo razlike trošarine za znesek, ki je enak ali višji od 10 evrov, zapade v plačilo na dan 18. 7. 2017.
Plačilo se izvrši v dobro podračuna št. 01100-9991000033 – proračun države. Poleg številke vplačilnega računa se na plačilnem nalogu obvezno navede tudi številko sklica, ki je določena z modelom 19, davčna številka plačnika - 08656.

Podrobnejše informacije ter pripomoček za obračun razlike sta dostopna v prilogi.