Objavljen novi Slovenski računovodski standard 15 – Prihodki

05. SEPTEMBER 2018  |   Tadeja Bučar

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 57/2018 z dne 24.8.2018 je bil objavljen nov Slovenski računovodski standard 15 (SRS 15) – Prihodki. Organizacije, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu, ga začnejo uporabljati 1. januarja 2019, preostale pa prvo poslovno leto, ki se začne po tem datumu. Z dnem začetka uporabe novega SRS 15 (2019) prenehajo veljati določbe SRS 15 (2016).

Vir