Novosti napotitev delavcev od 1. januarja 2021 v Združeno kraljestvo

09. JANUAR 2021  |   Zdenka Bedekovič

Od 1. januarja 2021 ostaja sistem napotitve delavcev v Združeno kraljestvo podoben. Na podlagi zavarovanja v državi zaposlitve se lahko napotitve delavcev opravljajo dve leti, a brez podaljšanja, če ne gre za nadomestitev napotenega delavca.

Državam članicam EU-ja daje protokol o koordinaciji sistema socialne varnosti možnost, da se opredelijo ali bodo izkoristile možnosti izjeme od splošno veljavnega načela »lex loci laboris« ali ne. Odločitev se sporoči Evropski komisiji. Republika Slovenija bo svojo odločitev glede sporočila obvestila do 15.1.2021. V tem času ZZZS ne bo izdajala A1 obrazcem. Za napotitve delavcev v Združeno kraljestvo morajo podjetja izpolniti vprašalnik za tretje države, ki je objavljen na spletni strani ZZZS-ja.

Za napotene delavce, ki opravljajo delo za delodajalca s sedežem v Republiki Sloveniji lahko opravljajo delo tudi v letu 2021, a na podlagi izdanega potrdila A1 v letu 2020. Ta velja do izteka roka za katerega je izdan.

Naj opozorimo, da se sistem napotitve po 13. členu Uredbe 883/04 v veliki meri ohranja. Ta sistem omogoča podjetjem delo v dveh ali več državah zaporedoma. Torej za vsa tista podjetja, ki opravljajo transport, montaže ali servise.

Obrazec:

https://zavezanec.zzzs.si/wps/wcm/connect/32c2a7db-3bf4-498c-b9cc-4acef90f9bb6/Vpra%C5%A1alnik+splo%C5%A1ni_i.PDF?MOD=AJPERES&CVID=mykzGDj

Več informacij na naslednji povezavi:

https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-application-for-uk-visa-under-tier-5-temporary-worker