Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Nova izplačila so predvidena 30. novembra

19. NOVEMBER 2020  |   OZS

Poleg interventne zakonodaje je trenutno prednostna naloga Zavoda RS za zaposlovanje pomagati domovom starejših občanov priti do manjkajočega kadra.

Vse od začetka razglasitve 1. vala epidemije marca letos, vključno s poletnimi meseci, pa vse do sedaj imajo na Zavodu RS za zaposlovanje (Zavod) eno ključnih vlog pri izvajanju vseh petih interventnih zakonov, ki jih je Vlada RS sprejela za omilitev posledic vpliva Covid-19 na gospodarstvo. 

To pomeni, da so zaradi nujnosti hitrega ukrepanja v popolnoma spremenjenih okoliščinah morali praktično čez noč povsem reorganizirati svoje delo na organizacijskih enotah Zavoda po vsej Sloveniji ter pri tem poskrbeti tudi za zdravje in varnost vseh zaposlenih na Zavodu. 

Kljub povsem novim ukrepom, ki so bili sprejeti zelo hitro, so na Zavodu v kratkem času, praktično takoj po uveljaviti nove zakonodaje, začeli izvajati vse nove ukrepe. To pomeni, da je bila ustrezno prilagojena tudi vsa nujna aplikativna, komunikacijska in druga podpora, saj so se vsakodnevno srečevali z več sto vprašanji delodajalcev in iskalcev zaposlitve glede operativne izvedbe, novega načina delovanja ipd. 


Do sedaj skupaj izplačila 50-krat

Čeprav je bilo zakonsko določen po en mesečni rok za izplačila, soo si ves čas prizadevali še za vmesne roke izplačil, zato da bi v čim večji možni meri in čim prej pomagali gospodarstvu s finančnimi sredstvi. 

Tako so od marca do konca oktobra izvedli 50 izplačil v skupni vrednosti 312.577.037,41 EUR, od tega:  

  • 301.855.783,74 EUR za ukrep čakanja na delo, 
  • 412.294,58 EUR za ukrep karantene, 
  • 9.395.136,76 EUR za ukrep skrajšanega delovnega časa in 
  • 913.822,33 EUR za ukrep začasnega denarnega nadomestila.

Skupaj so za vse interventne zakone – za ZIUPPP, ZIUZEOP +A, ZIUOOPE, ZIUPDV, ZZUOOP – do 17. 11. 2020 prejeli 142.574 vlog za 600.632 oseb. Največ jih je bilo za ukrep čakanja na delo, ki je zajet v vseh dosedanjih protikoronskih paketih pomoči, nadaljevanje tega ukrepa, pod nekoliko drugačnimi pogoji, pa predvideva tudi t. im. PKP 6. Prav tako je v tem paketu predvideno tudi nadaljevanje ukrepa za skrajšani polni delovni čas. 

Konec novembra novo izplačilo

Nova izplačila so predvidena 30. 11. 2020, ko bodo vnovič izplačali tudi subvencije za skrajšani polni delovni čas. Pri tem na Zavodu RS za zaposlovanje poudarjajo, da gre pri omenjenem ukrepu za sredstva iz Evropskega socialnega sklada, kjer so postopki dolgotrajnejši, in za to so na Zavodu prejeli pogodbo o sofinanciranju v drugi polovici avgusta 2020, delodajalci pa so zahtevke lahko začeli oddajati sredi septembra. 

Glede na vse potrebne izvedene kontrole in postopke za zagotovitev sredstev sta bila prva možna datuma izplačil subvencij za skrajšani polni delovni čas 29. in 30. 10. 2020, delodajalci pa so zahtevke lahko začeli oddajati sredi septembra. Omenjajo, da so samo za skrajšani polni delovni čas do 17. 11. 2020 prejeli 13.221 vlog za več kot 61.327 oseb.

Načrtujejo, da bodo konec novembra izplačali približno 10,6 milijona EUR: za ukrep čakanja na delo 1.693.6211,57 EUR, za ukrep skrajšanega polnega delovnega časa 8.815.924,72 EUR in za ukrep karantene 83.668,35 EUR. 

Med prednostnimi nalogami napotovanje brezposelnih v DSO

Poleg interventne zakonodaje na Zavodu v prilagojenem obsegu opravljajo in zagotavljajo tudi druge storitve za brezposelne in iskalce zaposlitve. Med drugim od začetka oktobra prednostno napotujejo brezposelne v domove starejših občanov (DSO), zato da bi čim bolj zapolnili vrzel, ki nastaja na tem kadrovskem področju že leta. 

V tem času so z Zavoda na razgovore k delodajalcem napotili 805 brezposelnih, 208 razgovorov je že bilo osebno opravljenih, nekaj tudi po telefonu. V letošnjem letu se je v DSO zaposlilo 744 brezposelnih, zadnji mesec pa 50. Pri  čemer poudarjajo, da gre predvsem za osebe, ki niso neposredno zaposljive in je za njihovo pripravo na zaposlitev potreben velik strokovni in časovni vložek njihovih svetovalcev. V javna dela v DSO so letos vključili 250 brezposelnih, v druge programe aktivne politike zaposlovanja pa še 120 brezposelnih. 

Razgovori in kadrovski izbori so še v teku, vse s ciljem zagotoviti ustrezno zadostno število ljudi za čim bolj nemoteno delo v DSO. 
 

Vir: Zavod RS za zaposlovanje