Nefinančne družbe ustvarile v prvem četrtletju 2019 primanjkljaj

05. JULIJ 2019  |   Jasmina Malnar Molek

V prvem četrtletju 2019 se je rast presežka s tujino nadaljevala. Nefinančne družbe so četrtletje zaključile s primanjkljajem, finančne družbe, država in gospodinjstva pa s presežkom. Stopnja investiranja nefinančnih družb in stopnja varčevanja gospodinjstev sta se povečali.

Celotno gospodarstvo
V prvem četrtletju 2019 je slovensko gospodarstvo ustvarilo presežek v višini 858 mio. EUR ali 7,7 % BDP (v prvem četrtletju 2018: 678 mio. EUR ali 6,4 % BDP). Izvoz blaga in storitev se je v primerjavi s prvim četrtletjem 2018 povečal za 9,2 %, uvoz blaga in storitev pa za 8,2 %. Saldo blaga in storitev je tako k celotnemu presežku prispeval 1.112 mio. EUR ali 10,0 % BDP, medtem ko je bil pri preostalih transakcijah s tujino (primarnih dohodkih, tekočih in kapitalskih transferjih) ustvarjen primanjkljaj v višini 254 mio. EUR ali 2,3 % BDP.

Nefinančne družbe
Primanjkljaj nefinančnih družb je znašal 200 mio. EUR ali 1,8 % BDP (v prvem četrtletju 2018: 303 mio. EUR ali 2,9 % BDP). Stopnja investiranja (delež bruto investicij v osnovna sredstva v bruto dodani vrednosti) je bila 25,8-odstotna in v primerjavi s prvim četrtletjem 2018 višja za 1 odstotno točko. Stopnja dobička (delež bruto poslovnega presežka v bruto dodani vrednosti) pa se je zmanjšala in je znašala 32,7 % (v prvem četrtletju 2018: 33,6 %).

Vir: SURS