Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Navodilo o vračilu preveč plačanega davka na dodano vrednost, kadar se DDV plačuje, kot da bi bil uvozna dajatev

19. MAJ 2017  |   Jasmina Malnar Molek

Če carinski organ ugotovi, da je bil DDV ob uvozu obračunan v višjem znesku, kot je zakonsko dolgovani znesek DDV, odloči o povračilu oziroma odpustu preveč plačanega oziroma obračunanega DDV v skladu s carinskimi predpisi (prvi odstavek 158. člena PZDDV). Pri tem se uporablja 116. do 123. člen CZU.

Vračilo DDV na podlagi odločbe carinskega organa o povrnitvi preveč plačanega DDV se izvrši z izplačilom ustreznega zneska le za tisti del, za katerega prejemnik blaga, ki je plačal znesek DDV, ki ni bil zakonsko dolgovan, ni uveljavil odbitka DDV (drugi odstavek 158. člena PZDDV).

Podrobnejše informacije so dostopne na spletni strani FURS.