Naslednje izplačilo za začasno čakanje na delo konec avgusta

13. AVGUST 2020  |   Jasmina Malnar Molek

Zavod za zaposlovanje sporoča delodajalcem, da morajo oddati zahtevke za povrnitev izplačanih nadomestil plače do 17. avgusta 2020.

Glede na povečano število klicev v kontaktnem centru ZRSZ glede neizplačila subvencij za začasno čakanje na delo za mesec junij, opozorjajo delodajalce, ki uveljavljajo  povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo, da morajo za povrnitev izplačanih nadomestil plače od junija naprej oddati zahtevke na Portalu za delodajalce.

Delodajalci, ki do  26. 7. 2020 niso oddali zahtevka na Portalu in niso oddali REK-obrazcev na FURS, včeraj, 10.  avgusta  2020,  niso prejeli povračila za junijsko čakanje na delo. 

Delodajalce  zato pozivajo, da oddajo zahtevek na Portalu za delodajalce  do 17. avgusta 2020.  Naslednje izplačilo za ukrep čakanje na delo za mesec marec, april, maj in junij bo 28. avgusta 2020. 

Vir: ZRSZ