Ministrstvo za finance zaključilo pogovore in pripravilo predloge za spremembo davčne zakonodaje

18. JUNIJ 2019  |   OZS

Ministrstvo za finance je usklajevanju s socialnimi partnerji namenilo veliko časa v želji, da dosežemo čim širši konsenz glede načrtovanih davčnih sprememb. Pripravljeni predlogi so rezultat razprav, številnih opravljenih analiz ter predhodno prejetih predlogov sprememb na davčnem področju.

Osnovni cilj, ki so mu na Ministrstvu za finance sledili, je razbremenitev stroškov dela, s čimer se bo krepila konkurenčnost poslovnega okolja, ohranilo vzdržno in stabilno gospodarsko okolje ter s tem gospodarska rast. 

S prestrukturiranjem davčnih bremen med dohodki iz dela in dohodki pravnih oseb ter obremenitve kapitala se bo zagotavljalo uravnoteženje javnih financ in ohranilo približno enako raven socialne države.

Rešitve bodo zajete v novelah Zakona o dohodnini, Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb ter Zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov: ..... več

Vir: Ministrstvo RS za Finance