Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Krizni dodatek izplačan pri plači januarja 2021 je strošek leta 2021!

15. FEBRUAR 2021  |   Jasmina Malnar Molek

Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije je v danes objavljenem obvestilu zapisala, da se krizni dodatek po PKP 8 všteva med stroške poslovnega leta 2021.

Pojasnilo RFR

”Ali organizacija krizni dodatek po PKP8 knjiži med stroški poslovnega leta 2020 ali 2021?“

 

PKP8 je bil sprejet in je začel veljati v letu 2021, zato krizni dodatek predstavlja strošek poslovnega leta 2021, in ne strošek poslovnega leta 2020. Krizni dodatek po PKP8 ne predstavlja popravljalnega dogodka po datumu bilance stanja, ki od organizacije zahteva, da te dogodke vključi v poslovno leto 2020. Organizacija mora namreč sredstva in obveznosti (posledično pa prihodke in stroške) preračunati le za tiste dogodke, ki so nastali po datumu bilance stanja, pa iz njih izvirajo dodatni dokazi, koristni pri ocenjevanju zneskov, in vplivajo na stanje sredstev in obveznosti (dolgov) na bilančni presečni dan. Dolg do zaposlenih za krizni dodatek po PKP8 na dan 31. decembra 2020 sploh še ne obstaja, saj zakon takrat še ni začel veljati. To velja ne glede na to, da je krizni dodatek po PKP8 sicer namenjen zaposlenim, ki do njega po PKP7 zaradi izplačila poslovne uspešnosti pri decembrski plači niso bili upravičeni.

Vir: Obvestilnik RFR