KP gradbenih dejavnosti ima razširjeno veljavnost še za dejavnost gradnje cest in železnic

05. OKTOBER 2020  |   Mag. Nina Scortegagna Kavčnik

V Uradnem listu 132/20 je bil objavljen sklep o razširjeni veljavosti Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti še za dejavnosti gradnje cest in železni. To so dejavnosti 42.110, 42. 120 in 42.130.

Ponovimo. Stvarna veljavnost:

Velja za delodajalce, ki kot glavno dejavnost opravljajo:

 

41 Gradnja stavb

42 Gradnja inženirskih objektov  

43 Specializirana gradbena dela

in

 

8.110

8.120

23.320

23.510

23.520

23.610

23.620

23.630

23.640

23.650

23.690

23.700

 

 

Razširjena veljavnost: Delna (Ur. l. RS, št. 30/18 in 132/20). Označene in 42. 110, 42. 120, 42.130 in 42.910.