Kateri samozaposleni morajo do 20. 4. plačati prispevke?

17. APRIL 2020  |   Mag. Nina Scortegagna Kavčnik

FURS opozarja, da morajo do 20. 4. prispevke plačati vsi tisti, ki niso ali ne bodo izpolnili katerega izmed pogojev po ZIUZEOP.

Samozaposlenim in  družbenikom se lahko oprosti plačilo prispevkov za marec (od 13. 3. - 31. 3.), april in maj, če prek eDavkov oddajo posebno izjavo. Izjava je ista kot za dodelitev mesečnega temeljnega dohodka. Oprostitev plačila prispevkov je mogoče uveljavljati  za mesec marec od 13. 3.  do 31. 3. 2020 (ki zapadejo v plačilo 20. 4. 2020), april (ki zapadejo v plačilo 20. 5. 2020) in za maj 2020 (ki zapadejo v plačilo 20. 6. 2020).  Če želijo uveljavljati oprostitev plačila za marčevske in aprilske prispevke, morajo izjavo prek eDavkov poslati do 30. 4. 2020, za majske prispevke pa najpozneje do 31. 5. 2020 (vse našteto je možno označiti na eni izjavi).

Do predlaganega ukrepa ni upravičen samozaposleni, če ima na dan oddaje izjave neporavnane davčne obveznosti.

Samozaposleni, ki izpolnjujejo pogoje za oprostitev plačila prispevkov, ne izpolnjujejo pa pogoja za odlog plačila prispevkov, morajo do 20. 4. 2020 plačati znesek prispevkov, ki se nanaša na obdobje od 1. 3. do 12. 3. 2020.

Odlog plačila prispevkov po ZIUPPP:

Samozaposlenim, ki nimajo drugih zaposlenih, in je ta samozaposlitev njihova edina podlaga za vključitev v obvezno socialno zavarovanje, je bil na podlagi ZIUPPP zagotovljen avtomatičen odlog plačila prispevkov, ki zapadejo v plačilo v mesecu aprilu (20. 4. 2020), maju (20. 5.  2020) in juniju 2020 (20. 6. 2020). Do odloga plačila prispevkov je bil zavezanec upravičen avtomatično, kar pomeni, da mu ni bilo treba vlagati vloge. Odložene prispevke mora upravičenec poravnati najkasneje do 31. 3. 2022. Do predlaganega ukrepa ni upravičen samozaposleni, če je imel neporavnane obveznosti, ki so zapadle v plačilo do 28. 2. 2020, višje kot 50 eurov in jih ni poravnal do 6. 4. 2020.