Kaj se všteva med nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo?

09. OKTOBER 2020  |   Jasmina Malnar Molek

Interventni ukrepi določajo, da se v primerjavi upada prihodkov upoštevajo čisti prihodki od prodaje, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, ter nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo.

 

Davčni organ smo zaprosili za pojasnilo, katera nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo upoštevati med prihodki. Prejeli smo spodnje pojasnilo:

 

Skladno s tretjim odstavkom 37. člena ZIUZEOP so za upravičenca, ki ugotavlja prihodke po pravilih o računovodenju, prihodki iz drugega odstavka 37. člena ZIUZEOP, čisti prihodki od prodaje, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, ter nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo. Nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo obsegajo materinsko nadomestilo, očetovsko nadomestilo in starševsko nadomestilo, kot to določa 40. člen ZSDP-1.

 

Oproščeni prispevki se v prihodke za primerjavo med obdobji iz drugega odstavka 37. člena ZIUZEOP, ne štejejo.