Kaj prinaša nov sprejeti "Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19 na mejnih prehodih na zunanjih mejah in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije?"

21. MAJ 2020  |   Zdenka Bedekovič

Z dnem 14.5.2020 je bil v Uradnem listu št. 68/2020 objavljen nov »Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije.«

Ta omogoča prestop meje državljanom Republike Slovenije, Republike Avstrije, Italijanske republike in Madžarske, ki so dvolastniki ali najemniki zemljišč v obmejnem območju ter imajo svoja zemljišča na obeh straneh državne meje. Prav tako so določene kontrolne točke na mejnih prehodih z zgoraj omenjenimi državami za prestop meje dnevnih delovnih migrantov, drugih oseb na podlagi potrdila lokalne skupnosti. Dovoljuje pa se tudi prestop meje najemnikom zemljišč v obmejnih območjih na podlagi verodostojnih potrdil.

Vstop v Slovenijo se po novem odloku ne dovoli tujemu državljanu, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, medtem ko osebi, ki prihaja iz tretje države pa se odredi karantena za obdobje 14 dni, a so izjeme vozniki.

Naj še opozorimo, da se karantena ne uporablja za:

1. osebe, ki se udeležijo pogreba bližnjega sorodnika in zapustijo Republiko Slovenijo v istem dnevu ter imajo dokazilo o datumu in uri pogreba,

2. osebe, ki izvajajo prevoz blaga v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije v tretjo državo, ter za tovorni promet iz tretjih držav v tranzitu,

3. osebe iz tretjih držav, ki zagotavljajo nujne storitve, za katere jim je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko, zaradi neizvajanja teh storitev, zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode,

4. pripadnike služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev in za osebe, ki izvajajo humanitarne prevoze za Republiko Slovenijo, ki so prestopali mejo zaradi izvajanja svojih nalog.   

Glede na to, da se ukrepi za zajezitev COVID-19 počasi rahljajo, so podjetniki zelo kritični do sprejetih novih Odlokov. Za podjetnike so ti predpisi predvsem ne življenjski. Ti ne omogočajo normalnega prehoda tujim delavcem, ki so zaposleni v slovenskih podjetjih. Prav tako pa so postavljene ovire za tuja podjetja, ki imajo naročila za izvršitev del v Sloveniji. Ti ukrepi povzročajo velike preglavice vsem podjetnikom tako domačim kot tujim.

Še vedno se podjetja soočajo z odpovedjo naročil, zamujanjem rokov in z vsemi ostalimi preglavicami, ki jih je prinesel tako imenovani »čas koronavirusa.« Torej težav ni videti konca. Podjetja sporočajo zakonodajalcu, da želijo delati in ne prejemati državne pomoči. Želijo, da jih država končno usliši in pripravi tak ukrep, ki bo podjetjem in njihovim delavcem dal možnosti ponovnega normalnega prehoda meje z vsemi sosednjimi državami.