Dne 30.9. 2020 je bil objavljen »Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije.«

01. OKTOBER 2020  |   Zdenka Bedekovič

Dne 30.9. 2020 je bil objavljen »Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije.«

Po novem se bodo države Andora, Monako, San Marino in Vatikan obravnavale enako kot države članice schengenskega območja. V primeru, da bodo omenjene države uvrščene na oranžni seznam, se bo osebam iz teh držav dovolil vstop v Slovenijo brez karantene in negativnega testa.

Po novem se priznava veljavnost vseh testov COVID-19, ki niso starejši od 48 ur. Ti morajo biti opravljeni v državi članici EU, državi članici schengenskega območja ali pri organizaciji oziroma pri posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala kot ustrezne in verodostojne ter so navedeni v seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.

Prav tako se priznavajo tudi testi na COVID-19, ki so bili opravljani v skladu z odlokom pri navedenih institucijah v tretjih državah.

Dodani sta še dve izjemi za osebo pri prehodu meje iz oranžnega ter rdečega seznama.

Ti izjemi sta:

- za osebo, ki prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani in se vrača čez mejo v 72 urah po prehodu meje – za vzdrževanje stikov z ožjimi družinskimi člani (zaposleni v odnosu do svoje žene in otrok);

Kot ožji družinski člani se štejejo: zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene ali nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec ter partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, in njihovi starši, zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve.
Kot dokazilo se svetuje kopija poročnega/rojstnega lista.

Izjema velja za prehajanje meje v obeh smereh.
 

- za osebo, ki še ni dopolnila 14 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki je

predložil negativni test;

 

Spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu. Torej, te veljajo od danes naprej.