»Delo in zaposlovanje tujcev«

09. JANUAR 2020  |   Zdenka Bedekovič

Za delodajalce je bila 8.1.2020 objavljena novica na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ).
Ta opozarja delodajalce, da se bo nadzor »dela in zaposlovanja tujcev« v prihodnosti še bolj okrepil. 

Tako Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) kot Inšpektorat Republike za delo (IRSD) se trudita na osveščanju tako delavcev kot delodajalcev.

Čeprav se nadzori (IRSD-ja) že ves čas izvajajo v dejavnostih prometa, obratovanja taksijev, gostinstva, gradbeništva ipd., je osveščenost delodajalcev majhna. Saj ti niso posebej pozorni na globe in ostale ukrepe, ko gre za delo in zaposlovanje tujcev.      

V naboru zakonskih sankcij in ostalih ukrepov za delodajalce naj omenimo 42. člen Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT). Ta delodajalcem v primeru kršitev s področja delovnopravne zakonodaje, kot tudi zakonodaje s področja prepovedi dela in zaposlovanja na črno in  pri zaposlovanju in delu tujcev prepoveduje zaposlovanje le teh. Ta rok prepovedi zaposlovanja pa lahko traja od enega do pet let.

Vse ostale podrobnosti glede preprečevalnih mehanizmov, ko gre za kršitve dela in zaposlovanja tujcev si lahko delodajalci preberejo na naslednji priloženi spletni strani.   

https://www.gov.si/novice/2020-01-08-delo-in-zaposlovanje-tujcev/