Delo in zaposlovanje na črno sta prepovedana!

28. MAREC 2019  |   Jasmina Malnar Molek

Eno izmed pomembnih področij v boju proti sivi ekonomiji je prav preprečevanje dela in zaposlovanja na črno, ki mu Finančna uprava RS, kot nadzorni organ po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1), namenja velik del aktivnosti, tako preventivnih kot tudi restriktivnih.

 

V letu 2018 je znašal delež nadzorov z ugotovljenimi kršitvami 18,5 %, v okviru katerih je bilo ugotovljenih 2.976 različnih kršitev predpisov, kar je 49 % več kot v letu 2017. Število vodenih prekrškovnih postopkov se iz leta v leto povečuje; tako je bilo v letu 2018 vodenih  za skoraj 25 % več prekrškovnih postopkov kot v letu 2017. Posledično je bil glede na leto 2017 za 22 % višji tudi znesek izrečenih glob, ki je znašal 5.957.900 evrov. To je kar dvakrat več kot v letu 2016. V prekrškovnih postopkih je bilo izrečenih tudi 605 opominov in podanih 10 obdolžilnih predlogov.

 

Najpogosteje nadzirane dejavnosti so bile gradbeništvo, gostinstvo, cestni promet, trgovine.

Celotno sporočilo je objavljeno na spletni strani FURS.

 

Vir: FURS