Davčna obravnava dohodkov vajencev in REK-1a obrazec

08. OKTOBER 2019  |   Zdenka Bedekovič

V 12. členu tako imenovane "davčne uredbe" se plačila vajencem za obvezno praktično delo ne vštevajo v davčno osnovo dohodka, do višine in sicer: 

- 250 eurov na mesec za prvi letnik;

- 300 eurov na mesec za drugi letnik in 

- 400 eurov na mesec za tretji letnik. 

Ko delodajalec vajeniško nagrado vajencu izplača v višjem znesku, kot je to določeno v zgoraj omenjeni zakonski določbi se razlika všteva v davčno osnovo dohodka.