Čakanje na delo in izjava o poravnanih davkih po PKP7

08. JANUAR 2021  |   Mag. Nina Scortegagna Kavčnik

PKP7 zaradi pospešitve postopka predvideva, da delodajalec ob oddaji vloge na ZRSZ za čakanje na delo izjavi, da ima poravnane vse davke, za zadnjih pet let oddaje vse REKe iz delovnega razmerja za zadnjih pet let in da je delavcem izplačal nadomestila plače. V primeru lažne izjave bo moral vsa prejeta sredstva vrniti.

 

Zavod sporoča, da ob sami obravnavi vlog za delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo na podlagi ZIUPOPDVE več ne bo preverjal podatkov FURS o plačanih zapadlih obveznostih iz naslova obveznih dajatev ter o predloženih obračunih davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih pet let. Delodajalec namreč v ta namen ob oddaji vloge poda izjavo.

 

V izogib naknadnim nepotrebnim zapletom pa opozarjajo, da bo zavod skladno z zakonom naknadno preverjal pravilnost navedenih izjav v postopkih nadzora.

 

Vir: ZRSZ