Bilateralni sporazum z Republiko Korejo

23. OKTOBER 2019  |   Zdenka Bedekovič

V začetku meseca oktobra je začel veljati bilateralni sporazum z Republiko Korejo. Ta ureja pravice napotenih delavcev in samozaposlenih oseb. Prav tako ureja pravice oseb, ki sočasno delajo ali opravljajo dejavnost v obeh državah pogodbenicah. 

Pred začetkom opravljanja del v Republiki Koreji mora delodajalec, zaposlena ali samozaposlena oseba pred napotitvijo na delo v Korejo predložiti ustrezno izpolnjen obrazec oziroma vprašalnik na ZZZS, OE Ljubljana, Oddelek za mednarodno zdravstveno zavarovanje, Mala ulica 3, Ljubljana. 

Naziv obrazca oziroma vprašalnika je:

"Vprašalnik za delodajalce v primeru napotitve v Korejo oziroma Vprašalnik za določitev zakonodaje-Koreja".

Potrdilo se izda na navedeni podlagi pristojne OE ZZZS.