Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Trenutno nas je zaposlenih 8 delavcev. Predvidevamo da bomo 2 delavca dali na čakanje, 2 pa odpustili. Kaj vse je potrebno storiti, kakšne so naše obveznosti? Zanima nas tudi možnost odpovedi brez odpovednega roka - sporazumna v znesku 200,00€ npr. (zaradi nadomestila zavoda, saj naj bi se s 27.3.2020 spremenila doba iz 25 na 19 mesecev).Delavec je bil zaposlen pri prejšnjem delodajalcu, našem pravnem predniku, ki ob prenosu dejavnosti ni plačal odpravnine od 1.4.1996.

Delavcu bi v primeru odpovedi iz poslovnega razloga zaradi upoštevanja delovnopravne kontinuitete pripadala odpravnina za celotno obdobje zaposlitve od 1.4.1996 pa do prenehanja delovnega razmerja, kar v danem primeru pomeni odpravnino v višini 23/3 osnove, ki jo predstavlja delavčeva povprečna mesečna bruto plača iz zadnjih treh mesecev pred odpovedjo oz. 7 takšnih njegovih bruto plač in še dve tretjini le-te.

Sestavni del odpovedi je tudi 60 dnevni odpovedni rok, ki se pa dogovorno lahko skrajša deloma ali v celoti.

Trenutno bi bil delavec upravičen na zavodu za zaposlovanje do 25 mesečnega denarnega nadomestila, če bo postal brezposeln najkasneje 26. 3. in takrat že  tudi podal vlogo za denarno nadomestilo.

Ker z dnem 27. 3. začnejo veljati strožji pogoji, bi bil v primeru uveljavljanja nadomestila po tem datumu upravičen le do 19 mesečnega denarnega nadomestila.

To pomeni, da v kolikor želite, da bi delavec uveljavil 25 m denarno nadomestilo, bi do 25.3. morala biti podana odpoved iz poslovnega razloga in hkrati sklenjen dogovor, da se delavec na račun denarne odmene, ki je stvar dogovora, odpoveduje odpovednemu roku.

Priprava: Dušan Bavec, svetovalec specialist za delovno pravo in socialno varnost
Zadnja sprememba: 27.03.2020