Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Kdo je posredni ali neposredni proračunski uporabnik?

Neposredne in posredne uporabnike državnega in občinskih proračunov določa Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov.

 

Neposredni uporabniki državnega oziroma občinskih proračunov so:

1. državni ter občinski organi in organizacije, vključno z občinsko upravo, ki so ustanovljeni z zakonom, občinskim odlokom ali drugim pravnim aktom (5. in 6. točka prvega odstavka 3. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99 in nasl., ZJF) in

2. ožji deli občin, ki so pravne osebe (prvi odstavek 1. člena ZJF).

Posredni uporabniki državnega ali občinskega proračuna so pravne osebe:

- ki so organizirane v pravno organizacijski obliki javni zavod, javna agencija ali javni sklad,

- katerih ustanovitelj in lastnik je država oziroma občine,

- ki izvajajo javno službo, dejavnost v javnem interesu ali druge naloge, s katerimi se izvajajo javne funkcije in

- ki sredstva za financiranje pridobivajo iz državnega ali občinskih proračunov, ZZZS ali ZPIZ in drugih virov.

 

Kot posredni uporabniki se obravnavajo tudi:

- ZZZS in ZPIZ,

- javni zavodi, javne agencije ter javni skladi, katerih ustanovitelji so posredni uporabniki,

- samoupravne narodnostne skupnosti in

- kmetijsko-gozdarska zbornica ter javni zavodi, katerih ustanovitelj je Kmetijsko-gozdarska zbornica.

 

Kot posredni uporabnik državnega ali občinskega proračuna se ne šteje pravna oseba, ki je organizirana kot d.d., d.o.o., javni gospodarski zavod, ali v drugi pravnoorganizacijski obliki, čeprav ima v firmi besedo zavod, sklad ali agencija.

 

Uprava Republike Slovenije za javna plačila vodi register neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov.

Priprava: Mag. Nina Scortegagna Kavčnik, vodja službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve in svetovalnega in izobraževalnega centra
Zadnja sprememba: 18.04.2020