Kako po ZIUPPP izračunam 30 % delavcev. Imam 12 zaposlenih, dve sta na porodniški, en na dolgotrajni bolniški?

ZIUPPP določa, da  mora biti delež delavcev, ki jim delodajalec zaradi poslovnih razlogov začasno ne more zagotavljati dela in jih napoti na začasno čakanje na delo,  vsaj 30 % vseh zaposlenih delavcev pri delodajalcu.

30 % od 12 = 4 delavci

Ker na čakanje na delo ne morete napotiti tistihh, ki jih trenutno ni (dve na porodniški in en na bolniški), morate po mojem mnenju za izpolnjevanje tega pogoja, na čakanje na delo napotiti 4 delavce, ki trenutno delajo. Torej jih ne bo delalo 7 (4 + 3).

Priprava: Mag. Nina Scortegagna Kavčnik, vodja službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve in svetovalnega in izobraževalnega centra
Zadnja sprememba: 24.03.2020