Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Delodajalec zaposluje veliko delavcev iz BiH. Ko so se za konec tedna vrnili v matično državo, so jim tam odredili 14-dnevno karanteno. Dobili so tudi odločbo o karanteni v cirilici. Ali bo delodajalec na podlagi te odločbe upravičen do povračila nadomestila plače v breme ZZZS?

Ne. Pogoj za upravičenost do povračila nadomestila plače je, da je bila karantena delavcu odrejena v Sloveniji z odločbo ministra, pristojnega za zdravje. Tuje odločbe o karanteni niso zadostna pravna podlaga za povračilo izplačanega nadomestila plače za bolniško odsotnost. Tem delavcem lahko delodajalec opraviči odsotnost zaradi višje sile. Če izpolnjuje pogoje, bo upravičen do povračila nadomestila plače in oproščen plačila prispevkov za socialno varnost. Po ZIUZEOP nadomestilo plače za opravičeno odsotnost zaradi višje sile znaša 80 % osnove iz 137/7 ZDR-1, ne sme pa biti manjše od minimalne plače.

Priprava: Mag. Nina Scortegagna Kavčnik, vodja službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve in svetovalnega in izobraževalnega centra
Zadnja sprememba: 13.04.2020