Delodajalec je delavcu odpovedal pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Ker je upad prometa velik, mu tudi med tekom odpovednega roka ne more zagotavljati dela. Ali lahko delavcu odredi čakanje na delo?

Čakanje na delo je namenjeno ohranjanju zaposlitve. Delavcu, ki mu je bila pogodba o zaposlitvi že odpovedana (ni pomembno, iz katerega razloga), pa delodajalec ne sme odrediti čakanja na delo niti po ZIUZEOP. Če mu bo delodajalec vseeno odredil, naj ne hodi na delo, mu mora plačati nadomestilo plače v velikosti 100 % osnove.

Priprava: Mag. Nina Scortegagna Kavčnik, vodja službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve in svetovalnega in izobraževalnega centra
Zadnja sprememba: 13.04.2020