Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Delavec je pri delodajalcu zaposlen s krajšim delovnim časom 20 ur na teden zaradi starševstva in je opravičeno odsoten z dela zaradi višje sile (zaradi varstva otrok zaradi zaprtja šole). Do kolikšnega nadomestila je upravičen delodajalec?

Delodajalec lahko opraviči odsotnost zaradi višje sile po ZIUZEOP vsem delavcem – tistim, ki delajo s krajšim delovnim časom po volji pogodbenih strank (65. člen ZDR-1), in tistim, ki tako delajo na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, o zdravstvenem zavarovanju ali o starševskem varstvu (67. člen ZDR-1).

Če je delavec ob začetku upravičene odsotnosti zaradi višje sile ali med njenim trajanjem uveljavil oziroma je upravičen do dela s krajšim delovnim časom (ne glede na razlog) in prejema delno nadomestilo na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, o zdravstvenem zavarovanju ali o starševskem varstvu, se delodajalcu nadomestilo plače v tem času izplačuje v sorazmernem delu, delavec pa zadrži pravico do prejemkov oziroma plačila prispevkov za socialno varnost, kot da bi delal (27/2 ZIUZEOP). Zaradi tega je delodajalec v tem primeru upravičen do povračila sorazmernega nadomestila.

Priprava: Mag. Nina Scortegagna Kavčnik, vodja službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve in svetovalnega in izobraževalnega centra
Zadnja sprememba: 13.04.2020