Delavca sem napotil na čakanje na delom doma in mu bom izplačal 80 % nadomestilo. Ali mu bom izplačeval takšno nadomestilo tudi v primeru, če se kasneje odločim, da mu podam odpoved?

nikakor ne, saj je 80 % nadomestilo plače mišljeno le za primere, ko delodajalec napoti delavca na čakanje na delo doma z namenom ohranitve zaposlitve. Glede na dejstvo, da spričo podane odpovedi namen ohranitve zaposlitve ni več podan, tudi delodajalec nima več pravne podlage za izplačilo zgolj 80 % nadomestila plače
Priprava: Dušan Bavec, svetovalec specialist za delovno pravo in socialno varnost
Zadnja sprememba: 27.03.2020