Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Usposabljanje za računovodja/računovodkinja

  • Vse o dogodku
  • Kraj: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška 71, Ljubljana
  • Trajanje od 08.03.2023 do 28.06.2023
  • Cena: redna cena ( z vključenim DDV) - 930,00€

Usposabljanje za računovodja/računovodkinja


Udeležite se 100 urnega usposabljanja za pridobitev NPK računovodja/računovodkinja

Vsebina:
-    Organizacija in vodenje računovodstva
-    Računovodski predpisi, ekonomske kategorije in pomen računovodskih izkazov
-    Davčna zakonodaja
-    Oblikovanje in vodenje evidenc o terjatvah in obveznosti ter instrumenti zavarovanja plačil
-    Stroški poslovanja in blagajniško poslovanje
-    Obračun osebnih in drugih prejemkov iz delovnega razmerja
-    Dolgoročna sredstva in njihovo vrednotenje
-    Popis sredstev in obveznosti do virov sredstev
-    Obračun davka na dodano vrednost
-    Evidentiranje finančnih naložb
-    Obračun in evidentiranje trgovskega blaga
-    Obračun proizvodnje
-    Izdelava zaključnega računa za gospodarske družbe in samostojne podjetnike
-    Davčni obračun poslovanja
-    Razumevanje računovodskih poročil s pomočjo kazalnikov

Pričetek usposabljanja:
08.03.2022 (1 x tedensko in en teden aprila in maja bo 3x v enem tednu)  ob sredah od 15:00 do 19:00 . Usposabljanje poteka preko spleta (Zoom, po vsakem usposabljanju pošljemo posnetek).
od 9:30
Po končanem usposabljanju bomo razpisali termin preverjanja in potrjevanja znanja za pridobitev NPK računovodja/računovodkinja.

Kaj je NPK?
Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je uradno priznana usposobljenost za opravljanje določenega poklica ali poklicnih nalog.
Če uspešno opravite preverjanje in potrjevanje usposobljenosti, pridobite javno veljavno potrdilo (certifikat) o nacionalni poklicni kvalifikaciji. S tem izkazujete svojo poklicno usposobljenost za opravljanje določenega poklica ali poklicnih nalog, s čimer se lahko izkažete pri delodajalcih.

Prednosti NPK:
-    Pridobitev javno veljavnega potrdila
-    Strokovna usposobljenost na konkretnem področju
-    Večja konkurenčnost med ponudniki storitev
-    Večja zaposljivost

Kako pridobiti NPK?
-    Prijavite se v postopek preverjanja in potrjevanja NPK za pridobitev potrdila
-    Za nadgraditev oziroma pridobitev novih znanj se prijavite na usposabljanje NPK

Pogoj za pridobitev NPK:
-    Zaključena  srednja strokovna izobrazba ali
-    Srednja splošna izobrazba

Način preverjanja znanja;
praktično preverjanje in zagovor

Komu je usposabljanje namenjeno?
-    Vsem tistim, ki bi se želeli samostojno ukvarjati z računovodstvom
-    Vodjem računovodskih servisov
-    Zaposlenim v računovodskih servisih
-    Kandidatom v postopku pridobitve NPK

Cena 100 urnega usposabljanja

Nudimo ugodno ceno in možnost plačila na obroke:

Kotizacija 100 urnega usposabljanja znaša 930,00 (DDV je vključen).

Nudimo dodaten 10 % popust za vsakega nadaljnjega udeleženca iz iste organizacije in možnost plačila na dva obroka.

Znesek kotizacije

kotizacijo za udeležbo na usposabljanju predhodno nakažite na račun št.:SI56 02013-0253606416,
sklicna številka 00 200035,
koda namena SUBS

OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE, Celovška 71, 1000 Ljubljana

Prijavite se do 02.03.2023.

V primeru premajhnega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi usposabljanja.

VLJUDNO VABLJENI.

 Informacije in dodatna pojasnila 

Jana Božič
Strokovna sodelavka

telefon 01/ 583 05 20,
e-mail: jana.bozic@ozs.si

Prijava na dogodek