Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Izvajanje ZPPDFT-2 v računovodskem servisu

  • Vse o dogodku
  • Kraj: Spletno predavanje - ZOOM
  • Datum: 12.12.2022
  • Ura: 08:00 - 10:15
  • Cena: 140,00 eur + 22 % DDV - 170,80€
  • Za člane OZS in njihove zaposlene (POPUST 30 %) - 98,00 € + 22 % DDV - 119,56€

Izvajanje ZPPDFT-2 v računovodskem servisu


Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2) določa ukrepe, pristojne organe in postopke za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter ureja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem njegovih določb. ZPPDFT-1, ki je veljal do 4. 4. 2022, je prinesel veliko novosti, ki so znatno povečale obseg dodatnih oziroma poglobljenih aktivnosti pri poslovanju zavezancev. Od 5.4.2022 velja nov ZPPDFT-2.


svetovalni in izobraževalni center OZS zakon o preprečevanju pranja denarja računovodski servisi
 

ZPPDFT-2
Predstavitev zakona in postopkov izvajanja

Spoznali boste celoten pregled zakonskih obveznosti,
ki jih morate poznati kot zavezanec za izvajanje zakona.

Poudarek je na razlagi kako zakonske zahteve izvajati v praksi,
na učinkovit in sorazmeren način, ki je skladen z vašo dejavnostjo.
 
Le ob doslednem upoštevanju zakonskih določil, ste na "varni strani", tako se  izognete morebitnim denarnim kaznim iz naslova neustreznega izvajanja zakona,  ki so lahko zelo visoke, zato je udeležba na seminarju zelo priporočljiva.
 

PROGRAM:

-          Zavezanci za izvajanje zakona
-          Naloge zavezancev
-          Predstavitev osnovnih pojmov
-          Bistvene novosti ZPPDFT-2
-          Pregled stranke
-          Neizpolnitev obveznosti pregleda stranke
-          Nabor zahtevanih podatkov
-          Ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke
-          Pregled preko tretje osebe
-          Ugotavljanje dejanskega lastnika stranke, ki je pravna oseba
-          Poslovanje s politično izpostavljeno osebo
-          Pregled strank iz visoko tveganih držav
-          Omejevani ukrepi-sankcije
-          Analiza tveganja
-          Vrste tveganj
-          Razvrščanje strank
-          Vrste pregleda stranke
-          Spremljava aktivnosti strank
-          Obravnava neobičajnih transakcij
-          Sporočanje in zaznava sumljivih oseb/transakcij
-          Indikatorji za prepoznavo PD/FT
-          Sodelovanje z Uradom za PPD
-          Vodenje evidenc in hramba dokumentov
-          Prepoved razkritja
-          Notranji nadzor
-          Omejitve po ZPPDFT-2

Seminar je namenjen vsem, ki zaradi svoje dejavnosti, spadate pod zavezance za izvajanje ZPPDFT-2.
Podrobnejša opredelitev zavezancev je navedena v 4. členu zakona: ZPPDFT-2 Zakon


Predavatelj:
andraž trtnik v ozs

Andraž Trtnik se s področjem preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma v bančnem sektorju ukvarja preko 10 let, in sicer opravlja delo pooblaščenca za preprečevanje PD in FT. Aktivno sodeluje tudi na Združenju Bank Slovenije. Ker ga področje zelo zanima, se z njim ukvarja tudi samostojno, v okviru svoje dejavnosti. V letih dela na tem področju si je nabral veliko praktičnih izkušenj glede izvajanja določil ZPPDFT-1, tako s področja vzpostavitve sistemov v organizacijah, kot z vidika izobraževanj zaposlenih. Več o Andražu Trtniku najdete na www.ppdft.si.

Trajanje:
3 šolske ure

Udeleženci izobraževanja prejmete POTRDILO o udeležbi.

PREDHODNA PRIJAVA NA DOGODEK JE OBVEZNA!


Prosimo, da izpolnite spletno prijavo na dogodek ali se prijavite po e-pošti na naslov izobrazevanje@ozs.si.

Plačilo kotizacije: Prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom seminarja na transakcijski račun Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana, številka: 02013-0253606416 (NLB) Sklic: 00 200035 - davčna številka. Namen plačila: OTHR. Prosimo, da potrdilo o plačilu pošljete na e-naslov izobrazevanje@ozs.si.

Pisne odjave poslane na izobrazevanje@ozs.si upoštevamo do 2 dni pred dnevom izobraževanja, sicer zaračunavamo 20 % kotizacije. V primeru, da odjave ne sporočite, kotizacijo zaračunamo v celoti.
V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

Kontakt: (01) 58 30 553 / 504, Svetovalni in izobraževalni center OZS: izobrazevanje@ozs.si

Vljudno vabljeni!


Prijava na dogodek