Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

IZVRŠBA NA PLAČO in izvrševanje sklepov pri delodajalcih

 • Vse o dogodku
 • Kraj: Spletni seminar - ZOOM
 • Datum: 22.11.2022
 • Ura: 09:00 - 11:00
 • Cena: 140,00 € + 22 % DDV - 170,80€
 • Za člane OZS in njihove zaposlene (POPUST 30 %) - 98,00 € + 22 % DDV - 119,56€

IZVRŠBA NA PLAČO in izvrševanje sklepov pri delodajalcih


Delodajalci se dostikrat znajdejo v negotovosti, ko glede posameznega delavca prihajajo različni sklepi, tako sodni kot davčni, poseben problem pa prinaša še upravno-izplačilna prepoved, s katero delavec prostovoljno dovoli obremenitev dela plače. Delodajalci so odškodninsko odgovorni, če sklepa o izvršbi ne izvršijo (pravilno), oziroma, če ne upoštevajo pravilnega vrstnega reda in obsega izvršitve sklepov o izvršbi. Z uveljavitvijo interventne zakonodaje so se pojavila še nova vprašanja in dileme.

svetovalni in izobraževalni center OZS
Z uveljavitvijo interventne zakonodaje so se pojavila še nova vprašanja in dileme. Iz izvršbe so izvzeti vsi prejemki, prejeti na podlagi interventne zakonodaje (z izjemo nadomestila plače). Poleg tega so bile vse izvršbe odložene in davčne izvršbe zadržane od 11. aprila 2020 do 31. maja 2020, ter so se 1. junija 2020 nadaljevale vse do sprejetja PKP7, ki je ponovno uvedel odlog izvršbe, vendar le za dolžnike, ki so fizične osebe. Tako so bile izvršbe zoper dolžnike – fizične osebe odložene od 31. decembra 2020 in vse do 18. aprila 2021, zato se vse izvršbe od 19. aprila 2021 dalje (po uradni dolžnosti) nadaljujejo.

Delodajalcem se mnogokrat postavljajo vprašanja:
 • V kakšnem vrstnem redu je treba izvrševati posamezne sklepe sodišča (»navadni« sodni sklep – sklep za preživnino) ali davčnega organa in upravno-izplačilno prepoved?
 • Kdaj in v katerem primeru obveščati sodišče o izvršitvi – neizvršitvi sklepa? Ali je treba obvestiti tudi upnika?
 • Kakšne podatke o dolžniku in njegovi plači lahko zahteva upnik od delodajalca?
 • Ali je dovoljeno zarubiti povračilo stroškov za prehrano in prevoz na delo, potnih stroškov in dnevnic, ter regres, jubilejne nagrade, odpravnino?
 • Ale je treba zarubiti tudi božičnico, letno nagrado?
 • Kako pa je z izvršbo na prejemke, prejete na podlagi interventne zakonodaje?
 • Kako pravilno ravnati v primeru, če je zoper delavca začet postopek osebnega stečaja?
 • Kakšen pomen ima upravna-izplačilna prepoved na plačo? Ali lahko delavec dovoli upravno-izplačilno prepoved tudi v breme svoje minimalne plače?

 

PROGRAM:
 • Splošno o izvršilnem postopku in izvršbi na plačo ter druge stalne prejemke
 • Izvzetje iz izvršbe in omejitve izvršbe na plačo (novo izvzetje iz izvršbe vseh prejemkov, izplačanih na podlagi interventne zakonodaje)
 • Izvrševanje sklepov pri delodajalcih in vpliv odloga izvršbe (in zadržanja davčne izvršbe) na podlagi interventne zakonodaje (po odlogu izvršbe je treba po uradni dolžnosti nadaljevati z izvršbo)
 • Vrstni red poplačil (preživninska terjatev ima prednost pred ostalimi)
 • Obseg izvršbe na plačo (prejemki, ki jih je dovoljeno – ni dovoljeno zarubiti)
 • Posebnosti v primeru dolžnikovega osebnega stečaja (prekinitev izvršilnih postopkov, izjema je preživnina)
 • Prenehanje delovnega razmerja, povečanje – zmanjšanje plače
 • Odškodninska odgovornost delodajalca za opuščeno odtegnitev in izplačilo zapadlih zneskov
 • Upravna izplačilna prepoved po 135. členu ZIZ (ali interventna zakonodaja vpliva tudi na upravne izplačilne prepovedi?)

 

(!) Pri vseh temah bo predstavljena najnovejša sodna praksa
Poleg gradiva v obliki ppt udeleženci prejmejo tudi članek predavateljice: Upravna izplačilna prepoved – aktualna vprašanja

Predavateljica:
DIDA VOLK

dida volk pravnica in predavateljica izvršba
Dida Volk, univ. dipl. pravnica, je sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani. Je strokovnjakinja za izvršilno pravo. Predava in objavlja članke o temah s področja izvršilnega prava, pogodbenega prava, insolvenčnega prava, prava nepremičnin in zavarovanja terjatev.


Trajanje: 2 polni uri, od 9:00 do 11:00 ure.

Druge informacije (prijava, odjava, plačilo kotizacije, kontakt...):

 • Obvezna je spletna prijava na dogodek
 • Kotizacija se poravna pred pričetkom seminarja na transakcijski račun OZS, Celovška 71, Ljubljana, št.: 02013-0253606416 (NLB), Sklic: 00 200035-davčna številka. Namen plačila: OTHR.
 • Potrdilo o plačilu se posreduje na e-naslov izobrazevanje@ozs.si,
 • Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oziroma do vključno prvega dne izvedbe dogodka.
 • Pisne odjave poslane na izobrazevanje@ozs.si upoštevamo do 2 dni pred začetkom izobraževanja, sicer zaračunavamo 20 % kotizacije za pripravo gradiva in druge administrativne stroške. Odjav na dan izobraževanja ne upoštevamo. Brez odjave, kotizacijo zaračunamo v celoti.
 • Seminar bo organiziran za minimalno 7 udeležencev.
 • V  primeru prenizkega števila prijav do 2 dni pred izvedbo si pridržujemo pravico do odpovedi.
 • Dodatne informacije: izobrazevanje@ozs.si, 01 5830 504.

Vljudno vabljeni!

Prijava na dogodek