Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi in drugi načini PRENEHANJA DELOVNEGA RAZMERJA

 • Vse o dogodku
 • Kraj: ZOOM Webinar
 • Datum: 15.06.2022
 • Ura: 10:00 - 13:00
 • Cena: 140,00 € + 22 % DDV - 170,80€
 • Za člane OZS in njihove zaposlene (POPUST 30 %) - 98,00 € + 22 % DDV - 119,56€

Odpoved pogodbe o zaposlitvi in drugi načini PRENEHANJA DELOVNEGA RAZMERJA


Priprava zakonite odpovedi zahteva torej precejšnjo mero znanja, velik del le-tega boste lahko pridobili na tem seminarju v trajanju 4 šolske ure, na katerem bomo obdelali tudi nekaj praktičnih primerov. Prav tako boste na seminarju pridobili dodatna znanja o ustreznih postopkih in relevantnih okoliščinah, ki se nanašajo na druge načine prenehanja delovnega razmerja, saj tudi vsak od teh zahteva določen specifični postopek.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi je v praksi najpogostejši način prenehanja delovnega razmerja, pri katerem pa obstajajo določene zakonitosti, ki jih morata pri izvedbi postopka upoštevati tako delodajalec kot tudi delavec.

Poleg tega, da mora za odpoved delodajalca obstajati ustrezen vsebinski razlog, mora delodajalec upoštevati tudi številne procesne predpostavke, saj se v nasprotnem zelo pogosto zgodi, da se zgolj zaradi spregleda le-teh sodni spor konča v njegovo škodo z občutnimi škodljivimi finančnimi posledicami. To velja še posebej v kolikor mora delavca zaradi nezakonite odpovedi po večletnem pravdanju pred sodiščem vzeti nazaj v službo in mu za celotno obdobje izplačati plače ter poravnati prispevke in druge dajatve.

Nekaterim kategorijam delavcev sploh ni moč podati določenih odpovedi, nekaterim pa le pod določenimi pogoji, zato je nujno vedeti, katere so absolutno in katere zgolj relativno varovane kategorije pred odpovedjo, saj odpovedi ni mogoče enostransko preklicati.


PROGRAM:
 •  Predstavitev vseh načinov prenehanja delovnega razmerja;
 •  Pomen statusa varovanih kategorij delavcev pred odpovedjo;
 •  Predhodne preverbe in postopki pred odpovedjo;
 •  Postopek in vrste odpovedi pogodbe o zaposlitvi;
 •  Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi (iz poslovnih razlogov, iz razloga nesposobnosti, iz krivdnega razloga, iz razloga “invalidnosti”);
 •  Odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi po 91. ter 92. členu ZDR-1;  
 •  Izredna odpoved s strani delodajalca in delavca;
 •  Kako naj delodajalec postopa pri vročanju odpovedi in drugih pisanj delavcu (poziv za čakanje na delo, povabilo na zagovor…);
 •  Kako naj delodajalec odreagira, če delavec vloži tožbo;
 •  Ugotovitve Inšpektorata za delo in sodna praksa;
 •  Vprašanja, odgovori in diskusija.


Trajanje: 4 šolske ure

Komu je namenjen seminar?
Seminar je namenjen delodajalcem, še posebej njihovim kadrovikom oz. zaposlenim, ki so v podjetju zadolženi za kadrovska vprašanja, prav tako pa tudi delavcem in vsem drugim, ki se pri delu srečujejo z delovnopravnim področjem ali jih zadevna problematika zgolj zanima in si želijo svoja že pridobljena tovrstna znanja, še dodatno poglobiti.

Predavatelja:

Staša Pirkamaier ozs delovno pravo odpoved pogodbe
Staša Pirkmaier, univ. dipl. prav. svetovalka specialistka na OZS z večletnimi izkušnjami na področju socialnega in delovnega prava, avtorica številnih predavanj in strokovnih člankov, tako na temo odpovedi in drugih načinov prenehanja delovnega razmerja, fleksibilnih oblik zaposlovanja. Sodelovala je kot strokovna pomoč pri pogajanjih za reformo trga dela, s strani OZS članica strokovne delovne skupine za spremljanje izvajanja ZDR-1 ter dolgoletna članica Komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu.

in
dušan bavec ozs odpoved pogodbe

Dušan Bavec, univ. dipl. prav., svetovalec-specialist za delovno in socialno pravo, zaposlen v Svetovalnem centru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije z 22 letnimi svetovalnimi izkušnjami s področja delovnega in socialnega prava. Je avtor več kot sto strokovnih člankov in za seboj ima več deset uspešno izvedenih seminarjev s področja delovnosocialne problematike. Kot predstavnik OZS je bil član strokovne delovne skupine OZS ob zadnji reformi delovnega prava v letu 2013 kot tudi ob reformi in vseh novelah pokojninskega sistema, trenutno pa je tudi član delovne skupine za prenovo Zakona o urejanju trga dela. 

Druge informacije (prijava, odjava, plačilo kotizacije, kontakt...):

 •  Obvezna je spletna prijava na dogodek
 •  Kotizacija se poravna pred pričetkom seminarja na transakcijski račun OZS, Celovška 71, Ljubljana, št.: 02013-0253606416 (NLB),
 •  Sklic: 00 200035-davčna številka. Namen plačila: OTHR.
 •  Potrdilo o plačilu se posreduje na e-naslov izobrazevanje@ozs.si,
 •  Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oziroma do vključno prvega dne izvedbe dogodka.
 •  Pisne odjave poslane na izobrazevanje@ozs.si upoštevamo do 2 dni pred začetkom izobraževanja, sicer zaračunavamo 20 % kotizacije za pripravo gradiva in druge administrativne stroške. Odjav na dan izobraževanja ne upoštevamo.
 •  Brez odjave, kotizacijo zaračunamo v celoti.
 •  Seminar bo organiziran za minimalno 7 udeležencev.
 •  V  primeru prenizkega števila prijav do 2 dni pred izvedbo si pridržujemo pravico do odpovedi.
 •  Dodatne informacije: izobrazevanje@ozs.si, 01 5830 504.

Vljudno vabljeni!


Prijava na dogodek