Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Kaj je treba vedeti za pravilno izpeljavo postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov v času korona virusa

 • Vse o dogodku
 • Kraj: spletno predavanje - ZOOM
 • Datum: 25.11.2021
 • Ura: 10:00 - 12:30
 • Cena: 100,00 € + 22 % DDV / udeleženca - 122,00€
 • 50,00 € + 22 % DDV / udeleženca ČLANA OZS in pri članu OZS zaposlenega - 61,00€

Kaj je treba vedeti za pravilno izpeljavo postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov v času korona virusa


Dejstvo je, da ima zaradi aktualnih kriznih razmer, ki jih povzroča koronavirus, marsikateri delodajalec tako velike poslovne težave, da jih niti finančne spodbude, ki jih prinaša »interventni mega zakon« ne bodo odpravile v zadostni meri, zato je dobro poznati tudi osnovne značilnosti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov. Pravilno izpeljan tovrstni postopek omogoča delodajalcem »mirno spanje« v primeru morebitne tožbe delavca ali obisku inšpektorja za delo, delavcem pa načeloma omogoča uveljavitev denarnega nadomestila na zavodu za zaposlovanje. Nekateri podjetniki pa bodo zagotovo prisiljeni svojo dejavnost celo zapreti, zato je dobro vedeti ali sploh in kakšne pravice pripadajo iz tega naslova tako njim kot njihovim zaposlenim.

svetovanje in izobraževanje                                                                                                                                                                                                                       

Program:

 • Preverba varovanih kategorij po ZDR-1 in PKP zakonih
 • Pomen bolniškega staleža, nosečnosti, porodniške, invalidnosti
 • Razlika med starejšim delavcem & delavcem pred upokojitvijo
 • Višina odpravnine
 • Odpovedni rok in dogovor o skrajšanju odpovednega roka,
 • Kakšno denarno nadomestilo, če sploh, pripada delavcu?
 • Postopek odpovedi po PKP7
 • Postopek odpovedi v primeru zapiranja s.p.-ja
 • Kako naj delodajalec postopa pri vročanju odpovedi in drugih pisanj delavcu (poziv za čakanje na delo, povabilo na zagovor…)
 • Pisna odreditev začasnega opravljanje drugega ustreznega dela ali drugega primernega dela
 • Odpoved pogodbe o zaposlitvi "zaradi invalidnosti«
 • Odpoved s ponudbo nove pogodbe pri istem delodajalcu po 91 členu ZDR-1 ter odpoved s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi pri drugem delodajalcu po 92. členu

Predavatelja:

svetovalec dušan bavec
Dušan Bavec
univ. dipl. prav., svetovalec specialist na OZS z 20 letnimi izkušnjami na področju delovnega in socialnega prava, avtor številnih predavanj in strokovnih člankov tako na temo odpovedi in drugih načinov prenehanja delovnega razmerja kot tudi na temo upokojevanja, kar je nujno poznati za primere odpovedi starejšim delavcem. Bil je član delovne skupine OZS ob sprejemanju reform pokojninskega sistema leta 2010 in 2012 pa tudi ob zadnji noveli ZPIZ-2G 2019. V mandatnem obdobju 2018-2022 je predsednik sveta ZPIZ-a. Je tudi predstavnik OZS v strokovni delovni skupini za spremljanje izvajanja Zakona o delovnih razmerjih, ZDR-1.
svetovalka staša pirkmaier

Staša Pirkmaier
svetovalka specialistka na OZS z večletnimi izkušnjami na področju socialnega in delovnega prava. Avtorica strokovnih člankov, sodelovala je kot strokovna pomoč pri pogajanjih za reformo trga dela, s strani OZS članica strokovne delovne skupine za spremljanje izvajanja ZDR-1.

- - - - - - -

Spletni seminar je plačljiv.
Obvezna je predhodna spletna prijava, ki jo najdete na dnu te strani.


Člani / Nečlani:
Plačilo kotizacije / udeleženca: Prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom seminarja na transakcijski račun Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana, številka: 02013-0253606416 (NLB) Sklic: 00 200035 - davčna številka. Namen plačila: OTHR. Prosimo, da potrdilo o plačilu pošljete na e-naslov izobrazevanje@ozs.si


Pisne odjave poslane na izobrazevanje@ozs.si upoštevamo do 2 dni pred dnevom izobraževanja, sicer zaračunavamo 100 % kotizacijo. V primeru, da odjave ne sporočite, kotizacijo zaračunamo v celoti.

V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

Dodatne informacije: izobrazevanje@ozs.si, 01 5830 504.

Vljudno vabljeni!