Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Izpit NPK računovodja

  • Vse o dogodku
  • Kraj: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška 71, Ljubljana
  • Trajanje od 23.03.2023 do 30.03.2023
  • Cena: Cena potrjevanje (na podlagi predloženih listin v zbirni osebni mapi) - (oproščeno DDV) - 215,00€
  • Cena preverjanja znanja - (oproščeno DDV) - 267,00€

Izpit NPK računovodja


IZPIT NPK računovodja/računovodkinja

NPK Računovodkinja/računovodkinja

V postopek preverjanja in potrjevanja NPK Računovodkinja/računovodkinja se lahko prijavijo kandidati, ki so pridobili srednjo strokovno ali srednje splošno izobrazbo.
 
Dokumenti, ki morajo biti zbrani v osebni portfoliji kandidata so:
 
Obvezne priloge:
-  prijava v postopek preverjanja ali potrjevanja
-  Europass življenjepis
-  dokazilo o dokončani najmanj srednji poklicni izobrazbi oziroma srednji splošni izobrazbi
-  kopija osebnega dokumenta
-  delovne izkušnje (delovna knjižica, pogodba o delu,
-  referenčna pisma oz. priporočila delodajalcev, organizacij… (navedeno kdo ga izdaja, kaj ste delali, koliko časa ste delali).
 
Neobvezne priloge:
- potrdila o udeležbi na usposabljanjih,  ki jih je kandidat pridobil, potrdila o usposobljenosti ali druge listine, ki dosegajo standard znanja in spretnosti, ki jih opredeljuje Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti Računovodkinja/računovodkinja, ki jih je kandidat pridobil v državah EU,..
- objavljeni članki, dokazila dobljenih nagrad in priznanj

Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti:
Preverjanje se izvaja praktično z zagovorom. Pri praktičnem delu preverjanja kandidati sestavijo bilanco, za kar imajo na razpolago 2 uri časa. Pri praktičnem zagovoru, ki načeloma poteka isti dan, kandidati zagovarjajo pripravljeno bilanco in odgovorijo na 3 vprašanja s področij, navedenih v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.
 
Cena preverjanja in potrjevanja znanja je določena na osnovi Metodologije ministrstva:
• Cena skupaj 267 €/osebo (oproščeno DDV)
V kolikor komisija odobri NPK certifikat na podlagi pregleda osebne zbirne mape: 215 € ali pa
V kolikor komisija kandidata napoti še na preverjanje znanja: 267 €

Pregled portfolij:
23.03.2023
Preverjanje znanja:
30.03.2023
 

Znesek kotizacije
kotizacija se nakaže na račun št.: 02013-0253606416, sklicna številka 00 200102, koda namena SUBS
OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE, Celovška 71, 1000 Ljubljana

 

 Informacije in dodatna pojesnila 
Jana Božič
Strokovna sodelavka
Javna pooblastila pri OZS

telefon 01/ 583 05 20,
e-mail: jana.bozic@ozs.si

Prijava na dogodek