Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Predstavitev novih posebnih gradbenih uzanc (PGU 2020)

  • Vse o dogodku
  • Kraj: Spletni seminar
  • Datum: 15.04.2021
  • Ura: 10:00 - 13:00
  • Cena: Članska cena / osebo (DDV vključen) - 20,00€
  • Nečlanska cena / osebo (DDV vključen) - 200,00€

Predstavitev novih posebnih gradbenih uzanc (PGU 2020)


Decembra 2020 so bile sprejete nove Posebne gradbene uzance (PGU) 2020, ki so prenovile predpis, ki je veljal od leta 1977. Ker so PGU 2020 namenjene predvsem uporabnikom, ki so udeleženci pri graditvi objektov, je zelo pomembno, da so poznane tistim subjektov, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi del na gradbenih objektih. Predmetno izobraževanje je pripravljeno praktično, tako, da na konkretnih primerih pokaže uporabno vrednost PGU in možnost uporabe posamezne določbe. Na izobraževanju bo mogoče zastaviti konkretna vprašanja, na katera lahko udeleženci pričakujejo konkretne odgovore, saj so predavateljice del strokovne skupine, ki je pripravljala prenovo PGU 2020.

PREDSTAVITEV NOVIH POSEBNIH GRADBENIH UZANC (PGU 2020)

Vsem udeležencem priporočamo, da si pred webinarjem priskrbite izvod novih Posebnih gradbenih uzanc 2020, ki vam bodo služile kot delovno gradivo za predavanja in potem v praksi pri rednem delu.

 

Posebne gradbene uzance 2020 lahko naročite na tej povezavi (cena izvoda vključno s poštnino je 12,50€).


Program:
 

10.00-10.30 Splošno o PGU:
Kaj pomenijo uzance?
Kako se uporabljajo?
Kdaj se uporabljajo?
Kdaj so bile sprejete in zakaj?
Kako nam lahko koristijo?
Kaj uporabnega prinašajo izvajalcu?
 
Mag. Maja Koršič Potočnik, Odvetniška družba Potočnik in Prebil o.p., d.o.o.
10.30-11.30 Predstavitev glavnih novosti v zvezi s ceno in obračuni
Predstavitev institutov, ki so pomembni za izvajalca
Pregled PGU 77 in ureditve PGU 2020
Roki za izvajanje del in njegove spremembe
Plačila in končni obračun
Pogodbena kazen
 
Mag. Maja Koršič Potočnik, Odvetniška družba Potočnik in Prebil o.p., d.o.o.
11.30- 12.15 Spremembe v zvezi s preučevanjem in spremembo projektne dokumentacije in uvedbo v delo ter primopredajo
 
Mag. Vesna Sodja, Odvetniška pisarna Vesna Sodja o.p., d.o.o.
12.15 – 13.00 Garancije in jamčevanje za napake, solidnost, zavarovanja, nadzor in spremembe v zvezi s tem Maja Prebil, Odvetniška družba Potočnik in Prebil o.p., d.o.o.

Predavateljice:

Mag. Maja Koršič Potočnik
Predavateljica mag. Maja Koršič Potočnik je odvetnica specialistka na področju gospodarskega prava ter javnih naročil. S tema pravnim področjem se ukvarja tako s praktičnega vidika, kakor tudi s teoretičnega, v okviru svojega doktorskega študija gospodarskega prava. V svojem poklicnem življenju redno zastopa stranke v gospodarskih sporih pred sodiščem ter pri vlaganju revizijskih zahtevkov, prav tako pa z naročniki sodeluje pri izvedbi postopkov javnega naročanja, kar ji omogoča dobro poznavanje praktičnega vidika javnih naročil ter gradbenega prava z vidika vseh udeležencev pri gradnji. Redno se ukvarja tudi s publicistično dejavnostjo, saj je (so)avtorica številnih strokovnih člankov ter publikacij s področja gradbenega prava ter javnega naročanja, med katerimi velja posebej omeniti Priročnik za uporabo RDEČE in RUMENE pogodbe FIDIC, Veliki Gradbeno pravni priročnik ter Priročnik za uporabo javnega naročanja v praksi, ki so vsi izšli pri založbi Uradni list.

Mag. Vesna Sodja
mag. Vesna Sodja, ustanoviteljica in odvetnica v Odvetniški pisarni Vesna Sodja, d.o.o., je odvetnica specialistka za področje civilnega in gospodarskega prava in ima več kot 25 let izkušenj. Do leta 2009 je delala v gospodarstvu, od tega 12 let na področju inženiringa in gradbeništva, od leta 2009 dalje pa v odvetništvu. Ima bogate izkušnje s področja gradbeništva in na tem področju zastopa predvsem gradbene izvajalce in zasebne naročnike pri reševanju gradbenih sporov, zanje pripravlja pogodbe, jim svetuje, sodeluje pri pogajanjih in dogovarjanjih med izvajalci in naročniki ter izvajalci in podizvajalci. Je soavtorica Velikega gradbenopravnega priročnika, Uvodnih pojasnil PGU 2020 ter avtorica in soavtorica številnih prispevkov s področja obligacijskega in stvarnega prava.

Maja Prebil
Maja Prebil je odvetnica in partnerica v Odvetniški družbi Potočnik in Prebil o.p., d.o.o. in je specializirana na področju prava javnih naročil in gradbenega prava. S tema pravnima področjema se ukvarja tako s praktičnega vidika, kakor tudi s teoretičnega. V svojem poklicnem življenju svetuje strankam že v fazi priprave ponudb in sklepanja pogodb, redno pa zastopa stranke pred sodiščem, kar ji omogoča dobro poznavanje praktičnega vidika uporabe prava javnih naročil in gradbenega prava. Redno se ukvarja tudi s publicistično dejavnostjo, saj je avtorica številnih strokovnih člankov s področja javnega naročanja.

Spletna prijava je obvezna.

Prosimo, da izpolnite spletno prijavo na dogodek, ki jo najdete na dnu te strani.

Plačilo kotizacije / udeleženca: Prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom seminarja na transakcijski račun Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana, številka: 02013-0253606416 (NLB) Sklic: 00 200035 - davčna številka. Namen plačila: OTHR.

Prosimo, da potrdilo o plačilu pošljete na e-naslov jana.golic@ozs.si.

Pisne odjave poslane na jana.golic@ozs.si upoštevamo do 2 dni pred dnevom izobraževanja, sicer zaračunavamo 20 % kotizacije. V primeru, da odjave ne sporočite, kotizacijo zaračunamo v celoti.

V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

Dodatne informacije: Jana Golić: jana.golic@ozs.si, 01 5830 553, Svetovalni in izobraževalni center OZS

Vljudno vabljeni!