Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Delovno pravo za računovodje

 • Vse o dogodku
 • Kraj: Spletni semina
 • Datum: 12.05.2021
 • Ura: 09:00 - 15:45
 • Cena: 220 € + 22 % DDV - 268,40€
 • Za člane OZS in njihove zaposlene (POPUST 30 %) - 150,00 € + 22 % DDV - 183,00€

Delovno pravo za računovodje


Dober računovodja mora poleg računovodskega in ekonomskega znanja imeti tudi vedno več pravnega znanja, v kolikor želi svoji stranki nuditi celovit servis. Prav dodatno pravno znanje je navadno tisto, ki loči super računovodjo od računovodje. Delovno pravo je nedvomno pravna panoga, mimo katere računovodje enostavno ne morejo. Vse, kar je povezano z delavci, na koncu rezultira v izplačilu, obdavčitvi ipd. Namen seminarja Delovno pravo za računovodje je na praktičnih primerih spoznati najpomembnejše »računovodske« institute delovnega prava in tudi preveriti, kaj njihova uporaba pomeni tako za delodajalca kot za delavca pri obdavčitvi. Pri vsakem sklopu seminarja, bo predstavljen pravni in davčni/računovodski vidik.

Trajanje seminarja: 8 šolskih ur

9.00 – 11.15 - Predavanja

11.15 – 11.45 - Odmor
11.45 – 14.00 - Predavanja
14.00 – 14.15 - Odmor
14.15 – 15.45 - Predavanje

Vsebina seminarja:

 
1. SPLOŠNO
 • Kateri interni akti v podjetju so obvezni, saj njihovo pripravo nalaga zakonodaja?
 • Razmerje med ZDR-1, kolektivnimi pogodbami in internimi akti delodajalca.
 • Pogodba o zaposlitvi in druge oblike opravljanja dela (pogodbe civilnega prava, upokojensko delo, študentsko delo, ...).
 • Omejeno delovnopravno varstvo ekonomsko odvisne osebe (v katerih primerih in v kolikšnem obsegu).
 • Kdo so prekarni delavci in njihove pravice.
 • Uveljavljanje obstoja delovnega razmerja.
 • Odvisno/neodvisno pogodbeno razmerje.
 • Dohodki iz zaposlitve po Zakonu o dohodnini.
 • Obdavčitev dohodkov iz delovnega razmerja in iz drugega pogodbenega razmerja.
 
2. POGODBA O ZAPOSLITVI
 • Obvezne sestavine pogodbe o zaposlitvi.
 • Določanje trajanja delovnega razmerja pri sklenitvi pogodbe za določen čas zaradi nadomeščanja začasno odsotnega delavca.
 • Kdaj mora delodajalec z delavcem skleniti novo pogodbo o zaposlitvi in kdaj lahko sklene dodatek k že obstoječi pogodbi?
 
3. LETNI DOPUST IN REGRES
 • Obvestilo o odmeri letnega dopusta in način izračunavanja letnega dopusta.
 • Možni načini izrabe letnega dopusta.
 • Kdaj se delavec in delodajalec lahko sporazumeta za odškodnino za neizrabljen letni dopust?
 • Izredni dopust po ZDR-1 in kolektivnih pogodbah.
 • Izplačilo regresa delavcu (kdaj in koliko ter kakšni obliki).
 • Izplačilo regresa, kadar je delavec zaposlen pri dveh delodajalcih.
 • Kdaj in ob katerih pogojih lahko delodajalec delavcem izplača regres do 1. novembra?
 • Lahko delodajalec delavcem regres izplačuje v mesečnih obrokih?
 • Obračun dajatev od regresa.
 • Obdavčitev regresa pri drugem delodajalcu.
 • Vračilo sorazmernega dela regresa zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi.
 
4. ODPOVEDNI ROK IN ODPRAVNINA
 • Izračun dolžine odpovednega roka.
 • Tek odpovednega roka.
 • Kdaj in kako se lahko delavce in delodajalec dogovorita za denarno povračilo namesto odpovednega roka?
 • Odpravnina pri pogodbi o zaposlitvi za določen in nedoločen čas (kdaj in koliko).
 • Osnova za izračun višine odpravnine.
 • Odpravnina ob upokojitvi po ZDR-1 in kolektivni pogodbi.
 • Odpravnina pri spremembi delodajalca.
 • Sporazum o načinu, obliki in zmanjšanju višine odpravnine v postopku prisilne poravnave.
 • Rok izplačila odpravnine.
 • Obdavčitev odpravnine iz poslovnih razlogov in iz razloga nesposobnosti.
 • Davčna obravnava odpravnine ob upokojitvi .
 • Kdaj se odpravnina v celoti obdavči?
 
5. PLAČA
 • Zadrževanje in pobot izplačila plače delavcu.
 • Izvršba na plačo delavca.
 • Izplačilo delovne uspešnosti.
 • Obračun plače pri glavnem in drugem delodajalcu.
 • Dohodki iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.
 • Boniteta – opredelitev, vrednotenje in vštevanje v davčno osnovo.
 • Davčna obravnava povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.
 • Nadomestila plače.
 • Nagrajevanje delavcev.
 • Posebna davčna obravnava dela plače za poslovno uspešnost.
 
6. DELOVNI ČAS IN NADURNO DELO
 • Neenakomerna razporeditev delovnega časa ter obračunavanje izrabe letnega dopusta in bolniškega staleža.
 • Kako se obračuna višek ur po preteku referenčnega obdobja pri neenakomerni razporeditvi delovnega časa?
 • Začasna prerazporeditev delovnega časa.
 • Nadurno delo – izplačilo ali koriščenje nadur in način odrejanja.
 
7. PRENEHANJE DELOVNEGA RAZMERJA
 • Redni in izredni odpovedni razlogi ter drugi načini prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi.
 • Vrnitev delavca na delovno mesto na podlagi sodbe sodišče – obračun plač in drugih nadomestil
 • Povprečenje za dohodke izplačane na podlagi sodne odločbe
Predavateljici:
 
Jasmina Malnar Molek

Jasmina Malnar Molek, davčna svetovalka in predavateljica
Svetovalka v Svetovalnem centru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Predavateljica ima več kot 23 let delovnih izkušenj s področja financ, računovodstva in davkov, ki jih je pridobila v družinskem podjetju in finančni organizaciji.

Mag. Nina Scortegagna Kavčnik

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, delovno pravo, svetovalka in predavateljica

vodja službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve in vodja svetovalnega in izobraževalnega centra pri Obrtno – podjetniški zbornici Slovenije ter predavateljica na fakulteti ter višjih šolah in strokovnih konferencah, avtorica številnih strokovnih in znanstvenih člankov ter knjig s pravnega področja, kot so: Sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju, Najemna pogodba za stanovanje in poslovni prostor, Zakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, Vse, kar morate vedeti o letnem dopustu in regresu ter Odpoved pogodbe o zaposlitvi. Trenutno je članica pogajalske skupine na delodajalski strani za spremembo delovno-pravne zakonodaje.
seminarja:
Prijava:

Prosimo, da izpolnite spletno prijavo na dogodek na dnu te strani.

Plačilo kotizacije / OSEBO: Prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom seminarja na transakcijski račun Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana, številka: 02013-0253606416 (NLB) Sklic: 00 200035 - davčna številka. Namen plačila: OTHR.

Prosimo, da potrdilo o plačilu pošljete na e-naslov jana.golic@ozs.si .

Pisne odjave poslane na jana.golic@ozs.si upoštevamo do 2 dni pred dnevom izobraževanja, sicer zaračunavamo 20 % kotizacije. V primeru, da odjave ne sporočite, kotizacijo zaračunamo v celoti.

V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

Dodatne informacije: Jana Golić: jana.golic@ozs.si, 01 5830 553.

Vljudno vabljeni!

 

Prijava na dogodek