Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Ko vas obišče delovni inšpektor za področje delovnih razmerij

 • Vse o dogodku
 • Kraj: Webinar
 • Datum: 20.04.2021
 • Ura: 09:00 - 11:15
 • Cena: 140,00 € + 22 % DDV - 170,80€
 • Za člane OZS in njihove zaposlene (POPUST 30 %) - 98,00 € + 22 % DDV - 119,56€

Ko vas obišče delovni inšpektor za področje delovnih razmerij


Inšpektorat RS vsako leto izda poročilo, v katerem navede najpogostejše kršitve delodajalcev v preteklem letu. To so: plačilo za delo (neizplačilo ali zamude pri izplačilu plač, neizplačilo ali zamude pri plačilu regresa, dodatkov, kršitve v povezavi z minimalno plačo), pogodba o zaposlitvi (ne vsebuje vseh obveznih sestavin, prekarni delavci, elementi delovnega razmerja), evidence na področju dela in socialne varnosti (nevodenje evidenc, neustrezno vodenje evidenc) ter kršitve v povezavi z delovnim časom, odmori in počitki. Ob obisku inšpektorja se nam vedno porajajo vprašanja kaj najpogosteje pregledujejo ter kaj in kako moramo imeti urejeno.

A:
 • Pooblastila inšpektorjev za delo in postopek nadzora.
 • Pravice delodajalca v inšpekcijskem postopku.
 • Najpogostejše kršitve delodajalcev.
 • Plačilo za delo:
 •           Letni dopust in regres za letni dopust.
 •           Plačilni dan.
 •           Kraj in način izplačila plače.
 • Dodatek na delovno dobo.
 • Povračila stroškov v zvezi z delom.
 • Zadrževanje in pobot izplačila plače.
 • Nadomestilo plače.
 • Delovni čas, odmori in počitki ter evidence na področju dela:
  • Enakomerna, neenakomerna in začasna razporeditev delovnega časa.
  • Nadurno delo.
  • Odmori in počitki.
  • Obvezne evidence na področju dela (katere in kako jih moramo voditi).
 • Pogodba o zaposlitvi:
  • Sklepanje pogodb za določen čas.
  • Obvezne sestavine pogodbe.
  • Izročitev pisne pogodbe.
  • Pogoji za sklenitev pogodbe.
  • Pravice in obveznosti delodajalca pred sklenitvijo pogodbe.
  • Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom.
  • Objava prostega delovnega mesta.
  • Akt o sistemizaciji delovnih mest.
  • Elementi delovnega razmerja.
  • Prepoved diskriminacije in trpinčenja na delovnem mestu.

B: Odgovori na vprašanja ter diskusija

Predavateljica: Mag. Nina Scortegagna Kavčnik,
vodja Službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve in vodja Svetovalnega in izobraževalnega centra pri Obrtno – podjetniški zbornici Slovenije ter predavateljica na fakulteti ter višjih šolah in strokovnih konferencah, avtorica številnih strokovnih in znanstvenih člankov ter knjig s pravnega področja, kot so: Sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju, Najemna pogodba za stanovanje in poslovni prostor, Zakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, Vse, kar morate vedeti o letnem dopustu in regresu ter Odpoved pogodbe o zaposlitvi. Trenutno je članica pogajalske skupine na delodajalski strani za spremembo delovno-pravne zakonodaje.


Prijava:
Obvezna spletna prijava na dnu te strani.


Plačilo kotizacije / osebo: Prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom seminarja na transakcijski račun Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana, številka: 02013-0253606416 (NLB) Sklic: 00 200035 - davčna številka. Namen plačila: OTHR.

Prosimo, da potrdilo o plačilu pošljete na e-naslov jana.golic@ozs.si.

Pisne odjave poslane na jana.golic@ozs.si upoštevamo do 2 dni pred dnevom izobraževanja, sicer zaračunavamo 20 % kotizacije. V primeru, da odjave ne sporočite, kotizacijo zaračunamo v celoti.

V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

Dodatne informacije: Jana Golić: jana.golic@ozs.si, 01 5830 553.

Vljudno vabljeni!

Telekom


Prijava na dogodek