Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

(Ne)obvezni interni akti v podjetju in obvezne evidence na področju dela in socialne varnosti + vzorci

 • Vse o dogodku
 • Kraj: Spletni seminar
 • Datum: 09.04.2021
 • Ura: 09:00 - 11:15
 • Cena: 140,00 € + 22 % DDV - 170,80€
 • Za člane OZS in njihove zaposlene (POPUST 30 %) - 98,00 € + 22 % DDV - 119,56€

(Ne)obvezni interni akti v podjetju in obvezne evidence na področju dela in socialne varnosti + vzorci


Interni akti v podjetju nas lahko ovirajo ali pa so nam v pomoč. Če nam zakonodaja nalaga pripravo internih aktov, je prav da jih pripravimo tako, da nam bodo dejansko pomagali pri učinkovitosti poslovnih procesov. Zakonodaja delodajalcem nalaga tudi vodenje evidenc na področju dela in socialne varnosti po Zakonu o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV). Cilj seminarja je ponuditi podjetjem strokovno praktičen seminar (delavnico) s konkretnimi napotki in priporočili za pripravo vseh potrebnih in priporočenih aktov v podjetju ter evidenc. Opozorili vas bomo, na kaj morate biti pozorni pri izdelavi aktov in evidenc. Odgovarjali bomo tudi na zastavljena vprašanja in skupaj z udeleženci skušali odpraviti morebitne dileme, s katerimi se srečujejo ob izdelavi (ne)obveznih internih aktov in evidenc v podjetju.

Vsebina seminarja:
 1. Kateri interni akti v podjetju so obvezni, saj njihovo pripravo nalaga zakonodaja?
 2. Kateri so neobvezni interni akti, so pa priporočljivi?
 3. Se z večjim številom internih aktov v podjetju poveča pravna varnost?
 4. Kako in v katerih primerih so interni akti delodajalcem v pomoč in kdaj v breme?
 5. Lahko interne akte sestavimo sami?
 6. Kako moramo sestaviti pogodbo o zaposlitvi, da delavca zavezuje tudi vsakokratna sprememba internega akta?
 7. Kako se interni akti pravilno sprejmejo, da so veljavni?
 8. Katere evidence mora delodajalec voditi in kako jih mora voditi?
Posvetili se bomo pripravi predvsem naslednjih pravnih aktov:
 1. Akt o sistemizaciji delovnih mest.
 2. Pravilnik  o prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu .
 3. Pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti, uživanja drog in drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu.
 4. Pravilnik o varovanju osebnih podatkov.
 5. Pravilnik o izvajanju programa promocije zdravja na delovnem mestu.
 6. Pravilnik o računovodstvu.
 7. Izjava o varnosti z oceno tveganja.
 8. Pravilnik o nagrajevanju in napredovanju delavcev.
 9. Pravilnik o zagotavljanju varstva in zdravja pri delu.
 10. Pravilnik o delovnem času, letnih dopustih, bolezenski in drugih odsotnostih.
 11. Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti.
 12. Pravilnik o uporabi službenih vozil.
 13. Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov in računalnikov.
Prejeli boste naslednje vzorce:
 • Izjava o varnosti v primeru neznatnih tveganj
 • Pravilnik o izvajanju kontrole alkoholiziranosti in ugotavljanju prisotnosti drugih psihoaktivnih substanc – opiatov na delovnem mestu
 • Pravilnik o davčnem potrjevanju računov
 • Sklep o imenovanju članov komisije za izvajanje preizkusa alkoholiziranosti pri zaposlenih
 • Sklep o imenovanju pristojne osebe zadolžene za sprejem in neformalno obravnavo pisnih prijav pojavov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja
 • Načrt promocije zdravja na delovnem mestu
 • Sporazum o skupnih ukrepih na delovišču
 • Pravilnik o zavarovanjuosebnih podatkov
 • Pravilnik o računovodstvu za s.p.
 • Pravilnik o računovodstvu za d.o.o.
 Na področju dela in socialne varnosti boste prejeli naslednje vzorce evidenc:
a)     evidenca o zaposlenih delavcih,
b)     evidenca o stroških dela,
c)     evidenca o izrabi delovnega časa,
č)    evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu.

Predavateljica:

Predavala bo mag. Nina Scortegagna Kavčnik, vodja Službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve pri OZS ter predavateljica na fakulteti ter višjih šolah, avtorica številnih strokovnih in znanstvenih člankov ter knjig s pravnega področja

Prijava:
Obvezna je spletna prijajava na dnu te strani.

Plačilo kotizacije / osebo: Prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom seminarja na transakcijski račun Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana, številka: 02013-0253606416 (NLB) Sklic: 00 200035 - davčna številka. Namen plačila: OTHR.

Prosimo, da potrdilo o plačilu pošljete na e-naslov jana.golic@ozs.si ali po faxu 01 50 54 373.

Pisne odjave poslane na jana.golic@ozs.si upoštevamo do 2 dni pred dnevom izobraževanja, sicer zaračunavamo 20 % kotizacije. V primeru, da odjave ne sporočite, kotizacijo zaračunamo v celoti.

V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

Dodatne informacije: Jana Golić: jana.golic@ozs.si, 01 5830 553.

Vljudno vabljeni!

Telekom


Prijava na dogodek