Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

(Ne)obvezni interni akti v podjetju in obvezne evidence na področju dela in socialne varnosti + vzorci

 • Vse o dogodku
 • Kraj: Spletni seminar
 • Datum: 09.04.2021
 • Ura: 09:00 - 11:15
 • Cena: 140,00 € + 22 % DDV - 170,80€
 • Za člane OZS in njihove zaposlene (POPUST 30 %) - 98,00 € + 22 % DDV - 119,56€

(Ne)obvezni interni akti v podjetju in obvezne evidence na področju dela in socialne varnosti + vzorci


Interni akti v podjetju nas lahko ovirajo ali pa so nam v pomoč. Če nam zakonodaja nalaga pripravo internih aktov, je prav da jih pripravimo tako, da nam bodo dejansko pomagali pri učinkovitosti poslovnih procesov. Zakonodaja delodajalcem nalaga tudi vodenje evidenc na področju dela in socialne varnosti po Zakonu o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV). Cilj seminarja je ponuditi podjetjem strokovno praktičen seminar (delavnico) s konkretnimi napotki in priporočili za pripravo vseh potrebnih in priporočenih aktov v podjetju ter evidenc. Opozorili vas bomo, na kaj morate biti pozorni pri izdelavi aktov in evidenc. Odgovarjali bomo tudi na zastavljena vprašanja in skupaj z udeleženci skušali odpraviti morebitne dileme, s katerimi se srečujejo ob izdelavi (ne)obveznih internih aktov in evidenc v podjetju.

Vsebina seminarja:
 1. Kateri interni akti v podjetju so obvezni, saj njihovo pripravo nalaga zakonodaja?
 2. Kateri so neobvezni interni akti, so pa priporočljivi?
 3. Se z večjim številom internih aktov v podjetju poveča pravna varnost?
 4. Kako in v katerih primerih so interni akti delodajalcem v pomoč in kdaj v breme?
 5. Lahko interne akte sestavimo sami?
 6. Kako moramo sestaviti pogodbo o zaposlitvi, da delavca zavezuje tudi vsakokratna sprememba internega akta?
 7. Kako se interni akti pravilno sprejmejo, da so veljavni?
 8. Katere evidence mora delodajalec voditi in kako jih mora voditi?
Posvetili se bomo pripravi predvsem naslednjih pravnih aktov:
 1. Akt o sistemizaciji delovnih mest.
 2. Pravilnik  o prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu .
 3. Pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti, uživanja drog in drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu.
 4. Pravilnik o varovanju osebnih podatkov.
 5. Pravilnik o izvajanju programa promocije zdravja na delovnem mestu.
 6. Pravilnik o računovodstvu.
 7. Izjava o varnosti z oceno tveganja.
 8. Pravilnik o nagrajevanju in napredovanju delavcev.
 9. Pravilnik o zagotavljanju varstva in zdravja pri delu.
 10. Pravilnik o delovnem času, letnih dopustih, bolezenski in drugih odsotnostih.
 11. Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti.
 12. Pravilnik o uporabi službenih vozil.
 13. Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov in računalnikov.
Prejeli boste naslednje vzorce:
 • Izjava o varnosti v primeru neznatnih tveganj
 • Pravilnik o izvajanju kontrole alkoholiziranosti in ugotavljanju prisotnosti drugih psihoaktivnih substanc – opiatov na delovnem mestu
 • Pravilnik o davčnem potrjevanju računov
 • Sklep o imenovanju članov komisije za izvajanje preizkusa alkoholiziranosti pri zaposlenih
 • Sklep o imenovanju pristojne osebe zadolžene za sprejem in neformalno obravnavo pisnih prijav pojavov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja
 • Načrt promocije zdravja na delovnem mestu
 • Sporazum o skupnih ukrepih na delovišču
 • Pravilnik o zavarovanjuosebnih podatkov
 • Pravilnik o računovodstvu za s.p.
 • Pravilnik o računovodstvu za d.o.o.
 Na področju dela in socialne varnosti boste prejeli naslednje vzorce evidenc:
a)     evidenca o zaposlenih delavcih,
b)     evidenca o stroških dela,
c)     evidenca o izrabi delovnega časa,
č)    evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu.

Predavateljica:

Mag. Nina Scortegagna Kavčnik,
je strokovnjakinja za delovno pravo. Profesionalna pot jo je od notarske pripravnice in vodje pravne in kadrovske službe ter svetovalnega centra v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije pripeljala do tega, da se je specializirala za delovno pravo. Pri svojem delu na zbornici je sodelovala v vseh pogajalskih skupinah na področju delovnega prava. To so bile za ZDR-1, ZUTD, Zakon o dolgotrajni oskrbi, Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Zakonu o inšpekciji dela, o urejanju dela na daljavo, okrevanju trga dela, … Je predavateljica. Najprej je na Erudiu študentom predavala pogodbeno pravo, nato pa še na MLC Fakulteti za management in pravo Pravo družb ter asistirala pri vajah Uvoda v pravo. Na leto izvede tudi več kot 50 strokovnih seminarjev. Pravijo, da ji beseda teče in da zna zakomplicirane stvari razložiti na enostaven način. Poseben užitek pa so ji predavanja na konferencah, kot so Dnevi delovnega prava, Gradbeno-prostorska-okoljska konferenca, Koktajl sprememb, …. Poleg naštetega Nina tudi rada piše, poleg različnih strokovnih člankov piše tudi strokovne knjige. Začela je z objavo dela svoje magistrske naloge, Sporazumom o odpovedi neuvedenemu dedovanju. Nadaljevala s priročnikom Najemna pogodba za stanovanje in poslovni prostor in Zakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga.

Prijava:
Obvezna je spletna prijajava na dnu te strani.

Plačilo kotizacije / osebo: Prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom seminarja na transakcijski račun Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana, številka: 02013-0253606416 (NLB) Sklic: 00 200035 - davčna številka. Namen plačila: OTHR.

Prosimo, da potrdilo o plačilu pošljete na e-naslov jana.golic@ozs.si ali po faxu 01 50 54 373.

Pisne odjave poslane na jana.golic@ozs.si upoštevamo do 2 dni pred dnevom izobraževanja, sicer zaračunavamo 20 % kotizacije. V primeru, da odjave ne sporočite, kotizacijo zaračunamo v celoti.

V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

Dodatne informacije: Jana Golić: jana.golic@ozs.si, 01 5830 553.

Vljudno vabljeni!

Telekom