Webinar: Vračanje državne pomoči po interventni zakonodaji

  • Vse o dogodku
  • Kraj: webinar
  • Datum: 18.11.2020
  • Ura: 09:00 - 10:30
  • Cena: 140,00 € + 22 % DDV - 170,80€
  • Za člane OZS in njihove zaposlene (POPUST 30 %) - 98,00 € + 22 % DDV - 119,56€

Webinar: Vračanje državne pomoči po interventni zakonodaji


Obrtniki in podjetniki, upravičeni do prejema državne pomoči iz naslova interventne zakonodaje, bodo morali pomoč vrniti, v kolikor ne bodo izpolnili pogojev. Katere pogoje morajo izpolniti? Kdaj je potrebno pomoč vračati? Kako jo vrniti?


SC OZS

Program:

1. Pregled državne pomoči po interventnih ukrepih (od PKP1 do PKP5)
2. Kriterij upada prometa – kako ga izračunamo in kdaj ga ni potrebno?
3. Katere prihodke upoštevati pri izračunu upada prometa?
4. Kršitve 99. člena (izplačilo dobička, nagrad poslovodstvu, …)
5. Vračila v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi in likvidacije družbe
6. Knjiženje prejete državne pomoči
7. Vračilo državne pomoči
8. Odgovori in vprašanja

Gradivo:
- Power point prezentacija.

Čas trajanja:
- 2 šolski uri
 
Predavateljica:
Jasmina Malnar Molek

svetovalka v Svetovalnem centru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Predavateljica ima več kot 27 let delovnih izkušenj s področja financ, računovodstva in davkov, ki jih je pridobila v družinskem podjetju in finančni organizaciji.
Jasmina Malnar Molek, davčna svetovalka in predavateljica

Druge informacije (prijava, odjava, plačilo kotizacije, kontakt...):

- Obvezna je spletna prijava na dogodek
- Kotizacija se poravna pred pričetkom seminarja na transakcijski račun OZS, Celovška 71, Ljubljana, št.: 02013-0253606416 (NLB),
  Sklic: 00 200035-davčna številka. Namen plačila: OTHR.

- Potrdilo o plačilu se posreduje na e-naslov jana.golic@ozs.si ali po faxu 01 50 54 373 oziroma se ga priloži ob registraciji.
- Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oziroma do vključno prvega dne izvedbe dogodka.
- Pisne odjave poslane na jana.golic@ozs.si upoštevamo do 2 dni pred začetkom izobraževanja, sicer zaračunavamo 20 % kotizacije
  za pripravo gradiva in druge administrativne stroške. Odjav na dan izobraževanja ne upoštevamo.
  Brez odjave, kotizacijo zaračunamo v celoti.

- Seminar bo organiziran za minimalno 5 udeležencev.
- V  primeru prenizkega števila prijav do 2 dni pred izvedbo si pridržujemo pravico do odpovedi.

- Dodatne informacije: Jana Golić: jana.golic@ozs.si, 01 5830 553.

Vljudno vabljeni!