Redno usposabljanje voznikov, program 2020

  • Vse o dogodku
  • Kraj: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, velika sejna soba, Celovška cesta 69, Ljubljana
  • Datum: 22.11.2020
  • Ura: 07:00 - 13:00

Redno usposabljanje voznikov, program 2020


Redno usposabljanje voznikov, po predpisanem programu za leto 2020

PROGRAM USPOSABLJANJA

VARNA VOŽNJA IN VARNOSTNI SISTEMI

poznavanje tehničnih lastnosti in delovanja varnostnih mehanizmov, da se lahko nadzoruje vozilo, zmanjša obraba in preprečijo motnje v delovanju

ozaveščanje voznikov o nevarnostih na cesti in nesrečah pri delu – nevarnosti v promet

vrste nesreč v prometu, statistika nesreč na cesti

udeležba tovornjakov/avtobusov, človeške, materialne in finančne posledice

zmožnost ocenjevanja razmer v sili: ravnanje v sili (ocena stanja, preprečevanje zapletov po nesreči)

klicanje pomoči, pomoč ranjenim in prva pomoč

ravnanje ob požaru, evakuacija potnikov iz tovornjaka/avtobusa, zagotavljanje varnosti potnikov

ravnanje v primeru agresije in naravnih nesreč

poznavanje varnostnih naprav, ki skrbijo za varnost v vozilu

dvig nivoja varnosti kot vseživljenjsko učenje

ocenjevanje delovanja sil in tovora na vožnjo

preprečevanje nesreč skozi predvidevanje in spremljanje prometa

varnostni sistemi za povečevanje varnosti v prometu in v vozilu

pravilno ravnanje v posebnih prometnih situacijah in posledice napačnega ravnanj

PRAVILA CESTNEGA PROMETA

pravila v cestnem prometu (Zakon o pravilih v cestnem prometu) s poudarkom na:
  1. pravila vožnje (prednost, hitrost, prometni znaki...)
  2. uporaba mobilnega telefona in drugih naprav
  3. princip zadrge
  4. šibkejši udeleženci v prometu
  5. prehitevanje (s poudarkom na varnem prehitevanju tovornih vozil na avtocesti)
  6. pravilna vožnja v križiščih, krožnih križiščih, uporaba smernikov...
‐ mase in dimenzije vozil
‐ zakon o voznikih in zakon o vozilih (s poudarkom na novostih na tem področju).


Informacije in dodatna pojasnila:

Kotizacija za 7 urno usposabljanje znaša:
34,20 € (DDV je vključen),
Znesek kotizacije predhodno nakažite na račun št.: SI 56 02013-0253606416, sklicna številka 00 200041, koda namena SUBS
OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE, Celovška 71, 1000 Ljubljana

V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

Jana Golić

tel. št.: +386 (1) 58 30  553

e-naslov: jana.golic@ozs.si