Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Redno usposabljanje voznikov, program 2018

  • Vse o dogodku
  • Kraj: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, velika sejna soba, Celovška cesta 69, Ljubljana
  • Datum: 13.09.2020
  • Ura: 07:00 - 13:00

Redno usposabljanje voznikov, program 2018


Redno usposabljanje voznikov, po predpisanem programu za leto 2018

PROGRAM USPOSABLJANJA

• Organizacija prevoznih podjetij, kakovost storitev, graditev pozitivne podobe podjetja in preprečevanje kaznivih dejanj in tihotapljenja ilegalnih priseljencev
• Vrste prevozov potnikov

Podrobnejši program - leto 2018 - v nadaljevanju:

Program usposabljanja

1. Organizacija prevoznih podjetij, kakovost storitev, graditev pozitivne podobe podjetja
    in preprečevanje kaznivih dejanj in tihotapljenja ilegalnih priseljencev (polovica časa)
    
- spoznavanje socialnega okolja cestnega prevoza potnikov in blaga ter tržne ureditve
- seznanitev z različnimi pravnoorganizacijskimi oblikami gospodarskih družb in podjetnikov
- organizacija glavnih tipov podjetij za cestni prevoz potnikov in blaga
- naloge podjetja in posameznih oddelkov podjetja
- dejavniki poslovanja podjetja in njihov pomen
- sposobnost z vedenjem prispevati k pozitivni podobi podjetja
- vedenje voznika in podoba podjetja,
- pomen kakovosti voznikovih storitev za podjetje
- organizacija dela, komercialne in finančne posledice spora
- pojem odgovornosti in motivacija
- celostno vedenje posameznika (dejavnost – mišljenje - počutje in čustva - fiziološki
  procesi),
  odgovornost za svoje lastno ravnanje
- odnos s sodelavci in nadrejenimi
- odnos poklica, dela, ki ga opravljamo
- prilagajanje družbenemu okolju
- ustrezen vrednostni sistem te moralna in etična načela
- odgovorno ravnanje v prometu, v podjetju, odgovoren odnos do vozila, sodelavcev…
- komunikacija voznika
- osnove delovnega razmerja
- kolektivne pogodbe
- sindikalna organiziranost in vloga sindikatov
- statistika kriminalitete v Sloveniji
- najpogostejša KD v Sloveniji
- ilegalne migracije v Sloveniji in drugih državah EU
- tihotapstvo ilegalnih priseljencev
- tihotapstvo kot KD
- povezava z mobilnimi delavci
- nevarnosti, ki pretijo na voznike
- voznik kot žrtev različnih kaznivih dejanja (tatvine, izsiljevanja, podtaknjenega tovora –
  mamil,
  orožja, ilegalcev, ugrabitve, udeležba v hudih prometnih nesrečah)
- preventivna ravnanja voznika za preprečitev kaznivih dejanj in ilegalnih migracij
- ravnanje voznika, ko do dejanja že pride
- posledice takih dejanj za žrtev
- kako so vozniki lahko aktivno udeleženi v kaznivih dejanjih ali ilegalnih migracijah ter
  kakšne so
  lahko posledice
- odgovornosti prevoznika


2. Vrste prevozov potnikov (polovica časa)

Vrste prevozov potnikov v domačem prometu
- javni linijski prevoz
- posebni linijski prevoz
- občasni prevoz
- avto taksi prevoz
- stalni izvenlinijski prevoz (Shuttle prevoz)
- prevoz skupin otrok v cestnem prometu
- posebne oblike prevoza

Vrste prevozov potnikov v mednarodnem prometu
- sporazum Interbus o občasnih prevozih potnikov z avtobusi v mednarodnem cestnem
   prometu
- uredba (ES) št. 1073/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o
   skupnih  pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov in spremembi
   Uredbe (ES)
-  pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov in spremembi Uredbe (ES)
   št. 561/2006
- javni linijski prevoz
- posebni linijski prevoz
- občasni prevoz
- prevozi potnikov z izmeničnimi vožnjami


Informacije in dodatna pojasnila:

Kotizacija za 7 urno usposabljanje znaša:

34,20 € (DDV je vključen),
Znesek kotizacije predhodno nakažite na račun št.: SI 56 02013-0253606416, sklicna številka 00 200041, koda namena SUBS
OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE, Celovška 71, 1000 Ljubljana

V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

Jana Golić

tel. št.: +386 (1) 58 30  553

e-naslov: jana.golic@ozs.si