Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

NPK Vodja projekta 16.9.2020

 • Vse o dogodku
 • Kraj: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, mala sejna soba, Celovška cesta 69, Ljubljana
 • Trajanje od 16.09.2020 do 23.09.2020
 • Cena: potrjevanje (na podlagi predloženih listin v zbirni mapi) - oproščeno DDV - 102,00€
 • preverjanje znanja - oproščeno DDV - 220,00€

NPK Vodja projekta 16.9.2020


NPK Vodja projekta - 16.9.2020

 
NPK  Vodja projekta
Certifikat o NPK je javno veljavna listina, ki se pridobi v postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Pomembno je, da posameznik lahko dokaže to česar se je naučil in kar zna delati.  Kandidatu pomeni  možnost dokazovanja skritega znanja in spretnosti (pridobljenih z delom, samoizobraževanjem, tečaji, znanjem iz prejšnjih delovnih mest, ipd.) in je hkrati priznanje neformalnega in nepotrjenega znanja ter sredstvo, s katerim se mu  beležijo rezultati učenja skozi vse življenje.

NPK vodja projekta je namenjen vodjem projektov, vodjem podprojektov in drugim sodelujočim pri projektih.

 
Preverjanje in potrjevanje
 
v postopek preverjanja in potrjevanja za NPK Vodja projekta, se lahko prijavijo kandidati, ki imajo:
 • srednjo splošno ali strokovno izobrazbo in najmanj 5 let izkušenj pri projektnem delu ali
 • višjo oz. visoko  strokovno šolo in najmanj 4 leta izkušenj pri projektnem delu ali
 • univerzitetno ali specialistični študij in najmanj 3 leta izkušenj pri projektnem delu ali
 • magistrski študij in najmanj 1 leto izkušenj pri projektnem delu
 • vsak kandidat mora izdelati seminarsko nalogo, ki vključuje zagonski del elaborata projekta, fazna poročila in poročilo o zaključku projekta.
Dokumenti, ki morajo biti zbrani v osebni portfoliji kandidata so:
 
Obvezne priloge:
-     prijava v postopek preverjanja ali potrjevanja
-     evropass življenjepis
-     dokazilo o dokončani najmanj srednji poklicni izobrazbi
-     kopija osebnega dokumenta
-     delovne izkušnje (delovna knjižica, pogodba o delu, opis svojega dela, navedba primerov
      iz lastne prakse)
-    referenčna pisma oz. priporočila delodajalcev, organizacij… (navedeno kdo ga izdaja, kaj
     ste delali, koliko časa ste delali)
 
 
Neobvezne priloge:
 • potrdila o udeležbi na usposabljanjih,  ki jih je kandidat pridobil, potrdila o usposobljenosti ali druge listine, ki dosegajo standard znanja in spretnosti, ki jih opredeljuje Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti Vodja projekta, ki jih je kandidat pridobil v državah EU,
 • objavljeni članki, dokazila dobljenih nagrad in priznanj
 
Termin – pregled portfolij

Tričlanska imenovana Državno izpitna komisija bo na dan 16. 9. 2020 preverila in ocenila strokovna znanja in spretnosti kandidatov, ki so določena s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Ovrednotila bo predložena dokazila v osebni zbirni mapi kandidata, ki želi pridobiti omenjeni certifikat.
 

V kolikor bo kandidat s predloženimi listinami v osebni zbirni mapi izpolnjeval vse pogoje določene po katalogu, mu komisija lahko potrdi poklicno kvalifikacijo.
Če  kandidat s predloženimi listinami v zbirni mapi ne izpolnjuje vseh pogojev določenih s katalogom, komisija kandidata na osnovi zapisnika povabi na preverjanje znanja.

Datum preverjanja:

23. 9. 2020

Način preverjanja znanja:
 ustni zagovor seminarske naloge

Cena preverjanja in potrjevanja znanja je določena na osnovi Metodologije ministrstva.
•    Cena  preverjanja znanja: 220,00 € (oproščeno DDV),
•    Cena potrjevanje (na podlagi predloženih listin v zbirni osebni mapi): 102,00 € (oproščeno DDV).

Prijave se zbirajo do 11. 9. 2020.

V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

Informacije in dodatna pojasnila:
Božena Germelj Drstvenšek, tel.številka: 01 5830 817
e-naslov: bozena.germelj@ozs.si