Redno usposabljanje voznikov, program 2020

  • Vse o dogodku
  • Kraj: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, velika sejna soba, Celovška cesta 69, Ljubljana
  • Datum: 07.06.2020
  • Ura: 07:00 - 13:00

Redno usposabljanje voznikov, program 2020


Redno usposabljanje voznikov, po predpisanem programu za leto 2020

PROGRAM USPOSABLJANJA:
 

VARNA VOŽNJA IN VARNOSTNI SISTEMI

 

poznavanje tehničnih lastnosti in delovanja varnostnih mehanizmov, da    se lahko nadzoruje vozilo, zmanjša obraba in preprečijo motnje v delovanju

 

ozaveščanje voznikov o nevarnostih na cesti in nesrečah pri delu – nevarnosti v promet

 

vrste nesreč v prometu, statistika nesreč na cesti

 

udeležba tovornjakov/avtobusov, človeške, materialne in finančne posledice

 

zmožnost ocenjevanja razmer v sili: ravnanje v sili (ocena stanja, preprečevanje zapletov po nesreči)

 

klicanje pomoči, pomoč ranjenim in prva pomoč

 

ravnanje ob požaru, evakuacija potnikov iz tovornjaka/avtobusa, zagotavljanje varnosti potnikov

 

ravnanje v primeru agresije in naravnih nesreč

 

poznavanje varnostnih naprav, ki skrbijo za varnost v vozilu

 

dvig nivoja varnosti kot vseživljenjsko učenje

 

ocenjevanje delovanja sil in tovora na vožnjo

 

preprečevanje nesreč skozi predvidevanje in spremljanje prometa

 

varnostni sistemi za povečevanje varnosti v prometu in v vozilu

 

pravilno ravnanje v posebnih prometnih situacijah in posledice napačnega ravnanj

 

 

PRAVILA CESTNEGA PROMETA

 

pravila v cestnem prometu (Zakon o pravilih v cestnem prometu) s poudarkom na:

 

1. pravila vožnje (prednost, hitrost, prometni znaki...)

2. uporaba mobilnega telefona in drugih naprav

3. princip zadrge

4. šibkejši udeleženci v prometu

5. prehitevanje (s poudarkom na varnem prehitevanju tovornih vozil na avtocesti)

6. pravilna vožnja v križiščih, krožnih križiščih, uporaba smernikov...

 

‐ mase in dimenzije vozil

‐ zakon o voznikih in zakon o vozilih (s poudarkom na novostih na tem področju).

 

 

Informacije in dodatna pojasnila:

Kotizacija za 7 urno usposabljanje znaša:
34,20 € (DDV je vključen),
Znesek kotizacije predhodno nakažite na račun št.: SI 56 02013-0253606416, sklicna številka 00 200041, koda namena SUBS
OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE, Celovška 71, 1000 Ljubljana

V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

Jana Golić

tel. št.: +386 (1) 58 30  533

e-naslov: jana.golic@ozs.si

 


Prijava na dogodek