EMBALAŽA in ODPADKI, vse kar morate vedeti, da vas ne doleti kazen - ROK ZA POROČANJE JE 31.03.2020

 • Vse o dogodku
 • Kraj: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška cesta 71, Ljubljana, učilnica OZS
 • Datum: 23.03.2020
 • Ura: 09:30 - 12:30
 • Cena: 140,00 € + 22 % DDV - 170,80€
 • Za člane OZS in njihove zaposlene (POPUST 30 %) - 98,00 € + 22 % DDV - 119,56€

EMBALAŽA in ODPADKI, vse kar morate vedeti, da vas ne doleti kazen - ROK ZA POROČANJE JE 31.03.2020


Zahteve Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo ter obveznosti povzročiteljev odpadkov pri ravnanju z nastalimi odpadki

Vsebina seminarja:
 • Obveznosti embalerjev, uvoznikov in pridobiteljev embalaže po
 • Uredbi o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
 • Kdo je zavezanec
 • Kaj je potrebno poročati o embalaži in do kdaj?
 • Kako se prijaviti v aplikacijo Agencije RS za okolje?
 • Ravnanje z nastalimi odpadki pri povzročiteljih, vodenje evidenc, poročanje o nastalih odpadkih, priprava in oddaja poročila na  Agencijo RS za okolje do 31.3.
 • Vprašanja in odgovori udeležencev

Predavateljica:
mag. Katarina Železnik Logar je svetovalka na področju varnosti in zdravja pri delu, varstva okolja, izdelave strokovnih ocen o vplivih na zrak, hrup, vode, izdelave strokovnih ocen obremenitve okolja s hrupom, izdelava revizij poročil o vplivih na okolje, izvajanje okoljskega monitoringa vplivov na okolje, meritve meteoroloških pogojev, …, piše pa tudi strokovne članke.
mag. Katarina Železnik Logar iz IVD

Prijava:
Prosimo, da izpolnite spletno prijavo na dogodek -  na dnu te strani.

Plačilo kotizacije: Prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom seminarja na transakcijski račun Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana, številka: 02013-0253606416 (NLB) Sklic: 00 200035 - davčna številka. Namen plačila: OTHR. Prosimo, da potrdilo o plačilu pošljete na e-naslov jana.golic@ozs.si ali po faxu 01 50 54 373.

Pisne odjave poslane na jana.golic@ozs.si upoštevamo do 2 dni pred dnevom izobraževanja, sicer zaračunavamo 20 % kotizacije. V primeru, da odjave ne sporočite, kotizacijo zaračunamo v celoti.

V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

Dodatne informacije: Jana Golić: jana.golic@ozs.si, 01 5830 553.

Vljudno vabljeni!