Novosti čezmejnega opravljanja storitev v (Avstriji, Italiji, Hrvaški) ter najpogostejši prekrški podjetij v tujini

  • Vse o dogodku
  • Kraj: OZS, Celovška 69, Ljubljana, učilnica
  • Datum: 27.02.2020
  • Ura: 09:00 - 12:15
  • Cena: 140,00 + 22 % DDV - 170,80€
  • Za člane OZS in njihove zaposlene (POPUST 30 %) - 98 € + 22 % DDV - 119,56€

Novosti čezmejnega opravljanja storitev v (Avstriji, Italiji, Hrvaški) ter najpogostejši prekrški podjetij v tujini


Države pri napotitvah delavcev vsako leto pripravijo novosti, ki jih morajo upoštevati delodajalci, ko napotujejo svoje delavce na delo v tujino. Tudi letos bomo predstavili novosti, ki so jih pripravile sosednje države.


       svetovanje in izobraževanje


Države pri napotitvah delavcev vsako leto pripravijo novosti, ki jih morajo upoštevati delodajalci, ko napotujejo svoje delavce na delo v tujino. Tudi letos bomo predstavili novosti, ki so jih pripravile sosednje države. Kljub zaostrenim  pogojem v teh državah vlada na terenu še vedno precejšnje zanimanje naših podjetij in samostojnih podjetnikov za delo v sosednjih državah.

Povpraševanje po storitvah naših podjetij (predvsem po gradbenih, inštalaterskih in ostalih storitvah) v teh državah iz leta v leto narašča. Na kaj je potrebno paziti, ko se opravljajo čezmejne storitve? Kdaj je potrebno uporabljati nove urne postavke za leto 2020?  Kaj je vse potrebno urediti, ko se izvaja prodaja na tržnicah, sejmih in ostalih prireditvah? Katere so najpogostejše kršitve podjetij? To so najpogostejša vprašanja naših podjetnikov pred vstopom na tuje trge.


V praksi se na terenu pojavlja še dosti več vprašanj na katera si podjetniki sami težko odgovorijo, zato je vedno priporočljivo, da se seznanijo z novostmi in zakonskimi določili države v kateri bodo opravljali storitev. Prav tako pa z novostmi nove direktive, ki je na pragu sprejetja v nacionalno zakonodajo.


  Vsebina seminarja:

A:
- Regulirane dejavnosti za prijavo;
- Neregulirane dejavnosti-dokumentacija;
- Ponovni vstop na tuje trge po večletni prekinitvi;
- Potrebna dokumentacija za samostojne podjetnike, podjetja;
- Potrebna dokumentacija za napotitev (slovenski državljan, tretji državljan v EU);
- Prodaja na tržnicah, sejmih in ostalih prireditvah;
- Opravljanje gradbenih del; poklici zavezani k plačevanju prispevkov v gradbeni sklad;
- Plačilo napotenega delavca;
- Opravljanje del fizičnim osebam v tujini in davčna registracija;
- Najpogostejše kršitve pri čezmejnem izvajanju storitev;
- Globe, nadzor in praktični primeri iz prakse z inšpekcijskimi službami
- Posebnost novosti, ki prihajajo na področju čezmejnega opravljanja storitev;

B: Odgovori na vprašanja ter diskusija

 

Komu je namenjen seminar:
Seminar je namenjen majhnim družbam in samostojnim podjetnikom posameznikom, ki so že prisotni na tujih tržiščih, kot ostalim podjetjem, ki se prvič srečujejo s čezmejnim izvajanjem storitev v sosednjih državah.  


Trajanje:
4 učne ure + 15 minutni odmor

Predavateljica:
Zdenka Bedekovič - OZS
Zdenka Bedekovič, zaposlena v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, na mestu svetovalke – specialistke s področja plač, knjigovodstva in poslovanja v tujini, ki dnevno svetuje večjemu številu strank. Je avtorica številnih člankov revije Obrtnik podjetnik in redna predavateljica. Zdenka Bedekovič je bila predstavnica OZS v delovni skupini za nov Zakon o čezmejnem opravljanju storitev.

DRUGE INFORMACIJE:

Obvezna spletna prijava!

Kotizacija
:  Prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom seminarja na transakcijski račun Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana, številka: 02013-0253606416 (NLB) Sklic: 00 200035 - davčna številka. Namen plačila: OTHR. Potrdilo o plačilu pošljete na e-naslov jana.golic@ozs.si.


Odjava: Pisne odjave poslane na jana.golic@ozs.si upoštevamo do 2 dni pred dnevom izobraževanja, sicer zaračunavamo 20 % kotizacije. V primeru, da odjave ne sporočite, kotizacijo zaračunamo v celoti.

Odpoved dogodka: V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

Kontakt: Jana Golić: jana.golic@ozs.si, 01 5830 553.

Vljudno vabljeni!