Računovodski in davčni obračun za l. 2019 s spremembami zakonodaje

  • Vse o dogodku
  • Kraj: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška cesta 71, Ljubljana, učilnica OZS
  • Datum: 23.01.2020
  • Ura: 09:00 - 12:15
  • Cena: 140,00 € + 22 % DDV - 170,80€
  • Za člane OZS in njihove zaposlene (POPUST 30 %) - 98,00 € + 22 % DDV - 119,56€

Računovodski in davčni obračun za l. 2019 s spremembami zakonodaje


Davčni zavezanci so dolžni sestaviti računovodske izkaze, davčni obračun ter poslovno oz. letno poročila skladno z veljavno zakonodajo. Cilj seminarja je ponuditi davčnim zavezancem strokovno praktičen seminar (delavnico) z napotki in priporočili za pripravo računovodskega in davčnega obračuna. Opozorili vas bomo, na kaj morate biti pozorni pri izdelavi davčnega obračuna za leto 2019, hkrati pa vas bomo seznanili z novostmi, ki bodo stopile v veljavo 1.1.2020. Odgovarjali bomo tudi na zastavljena vprašanja in skupaj z udeleženci skušali odpraviti morebitne dileme, s katerimi se srečujete ob izdelavi računovodskih izkazov in davčnega obračuna.


SC OZS

Program:

I. ZGD-1 in SRS
- Sestavljanje računovodskih izkazov po ZGD-1 in SRS
- Poročanje AJPES
- Objava letnih poročil
- Spremembe SRS

II. Davčni obračun
- Davčna osnova
- Davčno priznani/nepriznani prihodki
- Davčno priznani/nepriznani odhodki
- Rezervacije, odpisi terjatev in prevrednotenje finančnih naložb
- Amortizacija
- Plače in druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo
- Poslovanje s povezanimi osebami
- Davčne olajšave
- Posebnosti pri normirancih

III. Davčne spremembe


Seminar je namenjen:
- direktorjem podjetij,
- samostojnim podjetnikom,
- vodjem računovodskih služb,
- vodjem računovodskih servisov,
- računovodjem,
- knjigovodjem in
- vsem, ki sodelujejo pri izdelavi zaključnega računa.

Gradivo:
- Power point prezentacija.

Čas trajanja:
- 4 šolske ure + 15 min odmor
 
Izobraževanje bo vodila:
Jasmina Malnar Molek, svetovalka v Svetovalnem centru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Predavateljica ima več kot 26 let delovnih izkušenj s področja financ, računovodstva in davkov, ki jih je pridobila v družinskem podjetju in finančni organizaciji.

Jasmina Malnar Molek, davčna svetovalka in predavateljica

Druge informacije (prijava, odjava, plačilo kotizacije, kontakt...):

- Obvezna je spletna prijava na dogodek
- Kotizacija vključuje udeležbo, stroške organizacije in gradivo.
- Od 8:45 do 9:00 registracija, odmor po dogovoru
- Kotizacija se poravna pred pričetkom seminarja na transakcijski račun OZS, Celovška 71, Ljubljana, št.: 02013-0253606416 (NLB),
  Sklic: 00 200035-davčna številka. Namen plačila: OTHR.

- Potrdilo o plačilu se posreduje na e-naslov jana.golic@ozs.si ali po faxu 01 50 54 373 oziroma se ga priloži ob registraciji.
- Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oziroma do vključno prvega dne izvedbe dogodka.
- Pisne odjave poslane na jana.golic@ozs.si upoštevamo do 3 dni pred začetkom izobraževanja, sicer zaračunavamo 20 % kotizacije
  za pripravo gradiva in druge administrativne stroške. Odjav na dan izobraževanja ne upoštevamo.
  Brez odjave, kotizacijo zaračunamo v celoti.

- Seminar bo organiziran za minimalno 5 udeležencev.
- V  primeru prenizkega števila prijav do 3 dni pred izvedbo si pridržujemo pravico do odpovedi.

- Dodatne informacije: Jana Golić: jana.golic@ozs.si, 01 5830 553.

Vljudno vabljeni!