Kaj in kako določiti v pravilniku o delovnih razmerjih, kar je določala KPOP + vzorec pravilnika

  • Vse o dogodku
  • Kraj: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška 71, Ljubljana, učilnica
  • Datum: 29.01.2020
  • Ura: 09:00 - 11:30
  • Cena: 140,00 € + 22 % DDV - 170,80€
  • Za člane OZS in njihove zaposlene (POPUST 30 %) - 98,00 € + 22 % DDV - 119,56€

Kaj in kako določiti v pravilniku o delovnih razmerjih, kar je določala KPOP + vzorec pravilnika


Glede na to, da se bo KPOP prenehala uporabljati, nekateri delodajalci od 1. 1. 2020 ne bodo imeli več nikjer določenih višin navedenih pravic.

Svetovalni in izobraževalni center OZS - SC OZS

Kaj in kako določiti v pravilniku o delovnih razmerjih, kar je določala KPOP + vzorec pravilnika


Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo (KPOP) je z dnem 31. 12. 2018 zaradi poteka časa, za katerega je bila sklenjena, prenehala veljati. Veljala je od 16. 11. 2013, uporabljala pa se je od 1. 1. 2014 dalje.

Po prenehanju veljavnosti KPOP so se določbe normativnega dela (od člena 19 do 81) uporabljale še 12 mesecev, torej do 31. 12. 2019. To pomeni, da vse bistvene določbe, ki so zavezovale delavce in delodajalce, veljajo še do konca leta, tudi tarifni del.

Delodajalci, ki želijo pravice delavcev ohraniti na ravni, kot jih je določala KPOP (število dni letnega dopusta ipd.), morajo s 1. 1. 2020 sprejeti pravilnik o delovnih razmerjih in v njem določiti pravice iz KPOP. Poleg tega Zakon o delovnih razmerjih na več mestih napotuje na določanje pravic delavcev v internih pravilnikih (npr. dodatki za nadurno delo, dodatek za delovno dobo, višina povračila prevoza na delo in z dela, višina regresa za prehrano ipd.).

Glede na to, da se bo KPOP prenehala uporabljati, nekateri delodajalci od 1. 1. 2020 ne bodo imeli več nikjer določenih višin navedenih pravic.


V ta namen smo na OZS pripravili vzorec pravilnika o delovnih razmerjih. V njem smo jasno zapisali, na kakšni ravni so bile pravice delavcev urejene v KPOP, hkrati pa pri posameznih členih delodajalcem pojasnjujemo, kako lahko pravice uredijo drugače (bolj ali manj ugodno).

Na delavnici bo vsak udeleženec prejel vzorec pravilnika o delovnih razmerjih, ki ga bo lahko s sprotno razlago izpolnil in prilagodil svojemu podjetju.


Vsebina delavnice:

A:
- Zakaj je dobro imeti Pravilnik o delovnih razmerjih.
- Sklenitev pogodbe o zaposlitvi.
- Pravice in obveznosti med trajanjem delovnega razmerja.
- Plača, povračila in drugi osebni prejemki.

B: Odgovori na vprašanja ter diskusija

Gradivo:
- Vsak udeleženec prejme vzorec pravilnika o delovnih razmerjih.

Čas trajanja:
- 3 šolske ure in 15 minutni odmor

Predavateljica:
Staša Pirkmaier, svetovalka - specialstka za delovno pravo
Staša Pirkmaier, univ.dipl. pravnik, je svetovalka – specialistka na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, ki ima večletne izkušnje s področja in socialnega prava. Je svetovalka ter predavateljica, avtorica strokovnih člankov v reviji Obrtnik podjetnik. Sodelovala je kot strokovna pomoč pri pogajanjih za reformo trga dela 2013. Je članica Komisije za ugotovitev podlage odpovedi o zaposlitvi invalidu.

DRUGE INFORMACIJE:

Prijava:

Prosimo, da izpolnite spletno prijavo ali se prijavite po e-pošti na naslov jana.golic@ozs.si.

Plačilo kotizacije: Prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom seminarja na transakcijski račun Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana, številka: 02013-0253606416 (NLB) Sklic: 00 200035 - davčna številka. Namen plačila: OTHR.

Prosimo, da potrdilo o plačilu pošljete na e-naslov jana.golic@ozs.si ali po faxu 01 50 54 373.

Pisne odjave poslane na jana.golic@ozs.si upoštevamo do 2 dni pred dnevom izobraževanja, sicer zaračunavamo 20 % kotizacije. V primeru, da odjave ne sporočite, kotizacijo zaračunamo v celoti.

V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

Dodatne informacije: Jana Golić: jana.golic@ozs.si, 01 5830 553.

Vljudno vabljeni!